Torsdag 6. oktober legger klima- og miljøminister Espen Barth Eide frem det første klimabudsjettet for Norge. Og tirsdag 11. oktober kl. 18:30 kommer ministeren til Skøyen, Laboratoriet, for å innlede om «Klima og miljø: Hvordan henger dette sammen med det lokale, nasjonale og globale?»

Dette er en begivenhet alle interesserte er velkomne til å delta i.

Men kriser kan også inneholde en mulighet, og særlig for små og mellomstore bedrifter i Ullern er muligheten og bruke den nye strømstøtteordningen til et lokalt skritt for det grønne skiftet.

Vi tror oss at næringslivet, spesielt små og mellomstore bedrifter i vår bydel bør kjenne sin besøkelsestid.

Det er opp til hver enkelt bedrift å planlegge framover og husholdere med sine penger på en best mulig måte. Det er ikke staten og kommunen sitt ansvar å berge bedrifter som ikke får til å tjene (nok) penger. Men det offentlige ønsker å bidra på følgende måte:

1. Det er foreslått en ny støtteordning, som skal administreres av Enova, for spesielt usatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet første halvår i år, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i samme periode.

- Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører en energikartlegging kan søke og har rett til å motta tilskudd. Støttetrinn 1: Inntil 25 % av differansen mellom faktisk strømpris og 70 øre per kWh.

- Tilskuddet vil øke til de bedriftene som gjennomfører energitiltak. Støttetrinn 2: Inntil 45 % av differansen mellom faktisk strømpris og 70 øre per kWh. Inntil halvparten av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket bedriften iverksetter, og søker kan bli dekket.

Ordningen vil være klar til å motta søknader allerede i løpet av november i år.

2. For bedrifter i en akutt likviditetsmangel på grunn av økte strømutgifter, så kan de få lån med garanti for inntil 90 % av lånebeløpet. Maks. lån på 50 millioner per bedrift. Denne ordningen vil bli forvaltet av Eksfin. Vil være fram til våren 2023, slik det nå er foreslått.

3. Bedre tilgangen på fastprisavtaler. Dette vil gjøre at flere (husholdninger) og bedrifter vil få tilgang til gode og mer forutsigbare fastprisavtaler. Vil være klart fra 1.januar 2023

Her bør nå vårt lokale næringsliv kjenne sin besøkelsestid, alle som kvalifiserer for det bør gjennomføre en energikartlegging. Dette var også en kraftfull oppfordring fra trepartssamarbeidet (regjering, NHO/Virke og LO) da forslaget be enstemmig lansert.

Vi vet at dette ikke er vedtatt enda. Ordningene kan bli endret, men det vil være ordninger på plass senest i november og andre fra 1. januar neste år.

La ikke denne sjansen gå fra dere – møt krisen med å forberede et skritt for det grønne skiftet!