GRESSBANEN: - Vi kan ikke la denne sjansen gå fra oss. Derfor har FrP i sitt alternative budsjett gått inn for å bevilge 5 millioner kroner for å få på plass kjølesystemet, når det likevel skal graves ut til ny kunstgressbane, sier Camilla Wilhelmsen, nestleder i Byutviklingskomiteen i rådhuset.

En gyllen mulighet

Utviklingssjef i Norges Bandyforbund, Tor Audun Sørensen, nikker samtykkende.

- Det er veldig viktig at Ready som er Norges største bandyklubb, får utnyttet denne gylne muligheten. En kombinert kunstis-/kunstgressbane på Gressbanen 2, har stått på prioritert liste i en årrekke. Dessverre er dette prosjektet fortsatt ikke realisert, men nå er altså sjansen her. Det skal ikke mye ekstra arbeid og økonomi til for å legge kjølerør, når det først skal anlegges kunstgress, sier Sørensen.

Maksimalt utnyttet
- Jeg er blitt oppmerksom på at kunstistilbudet på Gressbanen i dag blir maksimalt utnyttet, både av aktive og de som bruker banen når den er til fri disposisjon. Nå må vi politikere legge til rette for helårsbruk av banen med både fotball og bandy, i tråd med Readys ønsker, sier Wilhelmsen.

Milde vintre ødelegger

- På grunn av de milde vintrene er det så å si ikke mulig å holde oppe baner med naturis over lengre tid. Det betyr at det blir færre isflater i Oslo. Hos Ready er kapasiteten sprengt, slik at de står i fare for å måtte si nei til barn i nærmiljøet de nærmeste årene. På lørdager og søndager når er publikumstid, kryr det av barn, unge og voksne som gleder seg over å gå på skøyter. Det er ikke plass til flere. Det at skisesongen blir kortere på grunn av snøfattige vintre, gjør også at behovet for kunstisflater blir større, sier Sørensen.

Håper på bystyret

Han peker på at kunstis og kunstgress går gått sammen.

- Grunnarbeidet for kunstis med fryserør og isolasjon gjør det relativt enkelt å bygge kunstgressbane på toppen. Maskinhus, kjøleanlegg og kompressorer er til stede, så dette vil bli et billig anlegg. Hvis vi ikke gjør dette nå, vil det kanskje gå ti år før vi får sjansen igjen. Det vil eventuelt skje når kunstgresset må skiftes ut, understreker Sørensen.

- Jeg håper bystyret vil se viktigheten av å bevilge disse midlene. Det vil bidra til at flere barn vil oppdage gleden av å være ute og gå på skøyter, samtidig som man ivaretar rekrutteringen til bandysporten, sier Wilhelmsen.

- Jeg er glad for at Wilhelmsen støtter idretten i flere sammenhenger. Det er veldig hyggelig at hun fremmer denne saken, sier Sørensen.

Hovedstyret i Ready har i en henstilling til byrådet og bystyret bedt om en tilleggsbevilgning for kunstisbane. Ready ble forøvrig kåret til Årets idrettslag i Norge i 2015.

SkjeriVEST!