LILLEAKER: I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Senteret har en god plassering og fornuftig dimensjonering med veldig god kvadratmetereffektivitet. De har et realistisk forhold til sitt nedslagsfelt, og bruker markedsbudsjettet der de får omsetningen fra. De lever med sterk konkurranse i «alle» retninger, men har hatt vekst over tid.

Senteret er nylig oppgradert med et tydelig søkelys på varig design, som kommer fram gjennom farger og materialer. Gjengående interiørelementer og sesongbaserte utstillinger skaper en rød tråd i fellesarealer og inngangspartier, og understreker senterets identitet. Det helhetlige interiørkonseptet gjennomføres med klare retningslinjer for leietakeres skilt- og fasadeutforming. Dette gir en god grafisk profil.

Markedsføringen er tydelig med aktiv bruk av senteret som kommunikasjonskanal. Kunnskapen om kundene vises tydelig i kampanjene. Det er nytenkning og vilje til eksperimentering i virkemidler og kanaler. Butikkmiksen er godt tilpasset nedslagsfeltet og det er gjennomført en bevisst utskiftning av butikker de siste årene.

Gjennom pandemien har senteret valgt en aktiv rolle i eksterne media, internt og mot kundene. De har offensivt kommunisert senterets tiltak for å redusere smittefare.

Senteret har et sterkt forhold til bærekraft. Etikk, klima og sosialt engasjement står sentralt. Energibruk, utsorteringsgrad og bidrag til lokalsamfunnet er tydelig prioritert. Senterets bannere blir gjenbrukt til nye handlenett. Et nært samarbeid med Oslo Produksjon og Tjenester gir butikkene hjelp til sortering og transport av avfall.»