BOGSTAD: "Før 2. verdenskrig befant hull 15, 16 og 17 seg på den andre siden av Sørkedalsveien. Hull 16 er mulig å gjenskape og kan dermed bli registrert som Norges eldste golfkulturminne."

Det skriver Oslo Golfklubb på sine nettsider.


«OGKs bane ble utvidet til 18 hull i 1932 ved at klubben leide et tilleggsareal på Himstadjordet på østsiden av Sørkedalsveien, mellom dagens campingplass og parkeringen ved Bogstadvannets badeplass. Der ble det anlagt tre hull (se gammel tegning). Etter krigen fikk ikke OGK tilbake dette arealet, men fikk til gjengjeld leie et erstatningsareal fra Bogstad Gård som gjorde at klubben fortsatt kunne skilte med 18 hull (rangen og deler av dagens hull 7 og 8).

Med utgangspunkt i kartet og et samarbeid med Røa Vel, lokaliserte OGK for noen år siden de tre hullenes trasé. Utspillet på hull 15 og greenen på hull 17 er siden krigen fylt opp av utgravet materiale fra utbyggingen på campingplassens område mot Ankerveien. Hull 16 på 115 meter er imidlertid ikke besudlet, men er påvirket av tidens tann. Uansett vil dette hullet med tiden kunne bli registrert i den offentlige kulturminnedatabasen som Norges eldste golfkulturminne.

Frem til nå er et utspillssted på Skeikampen fra sanatoriets bane fra 1935-38 det eldste.