VINDEREN: Onsdag 15. juni gjorde bystyret og vedtak, som skal gi spesielt skolebarna i Vinderen-området større sikkerhet i fremtiden. Vedtaket som ble gjort kom i forbindelse med et innbyggerinitiativ, initiert av Karoline Augestad, Kirsti Ellefsen og FAU ved Vinderen skole, ble behandlet av bystyret. Det resulterte i at et enstemmig bystyre gjorde følgende vedtak for å sikre Vinderenkrysset:

* Bystyret ber byrådet gjennomføre umiddelbare tiltak som bedrer trafikksikkerheten permanent for myke trafikanter i Vinderenkrysset

.* Justering av lysreguleringen og kryssinnstramming, inkludert vurdering av fortausutvidelse øst for T-banesporet

* .Å vurdere muligheten for å etablere en midlertidig gangbru over Slemdalsveien.

* Bystyret ber byrådet fortsette utredningsarbeidet med sikte på å få en mer langsiktig og omfattende løsning for å bedre trafikksikkerheten i Vinderenkrysset. Byrådet bes informere bystyret om fremdriften i arbeidet med trafikksikkerhetsløsninger i Vinderenkrysset innen utgangen av 2022.

En stor seier

Akersposten møtte en glad Karoline Augestad i forbifarten ved Vinderenkrysset.

- Jeg må gratulere så mye til elever, foresatte og naboer. Dette er en stor seier og milepæl for nabolaget og alle som ferdes i Vinderenkrysset. Tusen hjertelig takk til alle som har stått på og arbeidet for dette i over 50 år og spesielt takk til Kirsti Ellefsen, leder av FAU ved Vinderen skole, som jeg har hatt et svært godt samarbeid med, sier Augestad og fortsetter

- Vi har utarbeidet underskriftskampanje, invitert til befaring, hatt tett dialog med politikere og ikke minst talt saken til rådhuset. Da er det utrolig gøy at vi endelig blir hørt og at et enstemmig bystyre stiller seg bak oss.

Akersposten var til stede da bystyrets samferdsels- og miljøutvalg var på befaring ved Vinderenkrysset i vinter. Det gjorde inntrykk på utvalget og utvalgets leder, Eivind Trædal (MDG), som uttrykte både under befaringen og under bystyrets møte at situasjonen er uholdbar og at noe måtte gjøres.

Saken fortsetter under bildene


Må holde trykket oppe

Akersposten møtte også Arbeiderpartiets Kafia Hashi Mohamud i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Hun er fra Vestre Aker og har også vært fast representant i bydelsutvalget. Hun må rekke bussen på Vinderen, men rekker å si:

- Dette er et viktig vedtak, fordi dette er et av byens farligste kryss, spesielt for skolebarna. Vi visste at noe måtte gjøres og da er det bra at et samlet bystyre gjør et vedtak som vil gjøre dette krysset sikrere for de myke trafikantene.


Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget, Peter Hausken, er også glad for at det endelig kommer et vedtak som tar tak i problematikken med krysset.

- Det er bra at Kafia sitter i samferdsels- og miljøutvalget. Da vet jeg at vi har en representant som vil holde trykk på saken på vegne av bydelen. I mange tiår har alle partiene hatt Vinderenkrysset på programmet, uten å komme noen vei. Det beste hadde naturligvis vært å få t-banen under bakken, men som de fleste vet er konklusjonen at det blir altfor kostnadskrevende. Dette må også ses i sammenheng med det som skjer på Slemdal, sier Hausken.

Han berømmer dem som står bak innbyggerinitiativet.

- Det har altså ført til et konkret vedtak. Nå jeg håper at det lar seg gjøre å få på plass en midlertidig gangbro. Den blir neppe universelt utformet på grunn av plassen. Justering av lysreguleringen for å få bedre forholdene for de myke trafikantene og innstramming av veibanen lar seg gjøre på kort sikt. Dette er en gladsak og nå er det om å gjøre å holde trykket oppe i alle kanaler, sier Hausken.

Følg Akersposten på Facebook