BYDEL ULLERN: Slik kommenterer Carl Oscar Pedersen (H), leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, regjeringens forslag om å legge ned eldreombudet fra 1. juli neste år.

–Jeg vil vel heller si at vi trenger det mer enn noen gang, fortsetter bydelsleder, som lurer på hva årsaken egentlig er. Han føler at det ligger noe mer bak enn det som til nå har kommet fram.

–Jeg kjøper ikke de argumentene som til nå har kommet fram.

Regjeringen skal spare penger og sier at Eldreombudet har en god del overlapping med andre instanser, som ivaretar de eldre. Blir de eldre godt nok ivaretatt andre steder slik regjeringen hevder?

Nei, det kan jeg ikke se for meg, sier Pedersen, som mener at overlapping kan en også si om barneombudets arbeidsområde.

– Er dette i det hele tatt relevant i denne sammenhengen? Jeg tror ingen tenker på å legge ned Barneombudet av den grunn.

I Norge har vi passert en million pensjonister. Vi lever lenger, slik at de eldre nå er en gruppe som i alder spenner over 30-40 år.

Ren provokasjon

– Det er en ren provokasjon, sier den politiske ansvarlige for en bydel som har svært mange eldre innbyggere. Han mener at stortinget må si et klart nei til regjeringens forslag om å droppe ombudet.

Det var et enstemmig Storting som i juni 2020 bestemte at Norge skulle ha et eget Eldreombud etter modell av Barneombudet. I april i fjor var ombudet en realitet.

– Ombudet har jo knapt rukket å komme i gang med arbeidet, sier Pedersen, som mener at en ikke legger ned midt i en oppbyggingsfase. Heldigvis er dette et spørsmål som skal avgjøres av Stortinget, sier han.

Tror du Stortinget vil si nei?

– Det håper jeg virkelig. De folkevalgte må her kjenne sin besøkelsestid, sier Pedersen og legger til at en ikke kan se på de eldre som en samlet gruppe. Det eneste de har felles er alderdommen, som vil arte seg meget ulikt.

Både Pensjonistforbundet og Senior Norge er kampklare. De går imot forslaget om å droppe eldreombudet. Lederen i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, har gitt uttrykk for at det er påfallende at regjeringen vil frata de eldre ombudet sitt for å spare 10 millioner kroner i året i et statsbudsjett på over 1 500 milliarder kroner. Davidsen mener derfor at begrunnelsen om å spare penger, ikke holder vann.

Feil signal

– Dette er å sende et helt feil signal. Både til de eldre, men også til samfunnet for øvrig, sier Pedersen, som gang på gang i Akersposten snakker de eldres sak.

– Er ikke et pasientombud godt nok?

– Langt derifra. Jeg vil vel heller si at de to ombudene utfyller hverandre. De eldre er langt mer enn pasienter. Mange får hjelp av helse- og omsorgstjenestene, men hverdagen består av mye mer, sier Pedersen og trekker fram at en her i landet satser på et Aldersvennlig Norge. Bydel Ullern er aktivt med som Aldersvennlig bydel. Fordi vi blir stadig flere eldre og lever lenger, er det opprettet et eget senter – Aldersvennlig Norge. Det er helt nødvendig fordi pensjonisttilværelsen for mange vil komme til å vare nesten en tredjedel av livet.

– Nedleggelse av Eldreombudet virker lite gjennomtenkt, sier Carl Oscar Pedersen, som legger til at arbeidet til Eldreombudet ikke avgrenses til det som faller inn under helse og omsorg.