MAKRELLBEKKEN: – Vi har syv avdelinger som alle skriker etter mer plass, sier Holen. – Behovet i alle avdelinger øker.

Turn er veldig populært i Njård, og det er til enhver tid mange på venteliste. Holen snakker om mellom 200 og 300 på venteliste nå, og i praksis er det antakelig også mange som rett og slett ikke gidder å sette seg på venteliste.

Derfor har idrettslaget ønsket å bruke en del av den store parkeringsplass, som er regulert til friområde, til en midlertidig idrettshall på 15x30 meter. Samtidig jobber Njård videre sammen med Norgesgruppen om planene for en permanent utvidelse, sammen med en større dagligvarebutikk.

Klagde på nei fra PBE

Plan- og bygningsetaten (PBE) har imidlertid gått i mot en midlertidig bruk av ormådet, som altså er regulert til friområde. Njård har klagd på vedtaket, og det er denne klagen som nå får støtte fra byrådet og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen.

Torsdag innstiller byrådet til Byutviklingskomiteen med støtte til at Njård skal få sette opp hallen. Så skal saken opp til behandling i Byutviklingskomiteen. Blir det flertall for hall i komiteen, kan Njård sende inn søknad om rammetillatelse. Dermed er drømmen om den midlertidige hallen langt nærmere en realitet.

– Skrikende behov

Onsdag var idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på besøk for å snakke om støtten til idrettslaget.

– Selv om det her er regulert til friområde, er det brukt til parkeringsplass. Nå har jo Njård også søkt om midlertidig hall for tre år, fordi det er en annen hall som er under planlegging. Denne skal altså ikke stå her inn i evigheten. Da er det lettere å si ja, sier Hansen.

Som idrettsbyråd opplever hun at det er et skrikende behov for flere idrettsflater.

– Når man har en klubb som tar ansvaret selv, er det vanskelig å si nei. Det er mangel på idrettsanlegg i alle deler av byen, og her står det mange barn på venteliste, påpeker hun.

Må planlegge

Akkurat hva den midlertidige idrettshallen skal inneholde, er ikke bestemt ennå.

– Nå skal vi finne ut hva som er best for hele Njård, og alle få en del av kaka, sier Marianne Holen. Hun regner imidlertid med at turn og RG kommer til å merke spesielt godt til kapasitetsøkningen.