Vi nordmenn er vant med at det det tar fyr både her og der. Husbranner er det dessverre mange av – og det kan gå riktig galt. Alle kommer seg ikke raskt nok ut. Fordi jeg er midt i 70-årene, befinner jeg meg i risikogruppen. Det brenner ikke oftere hos eldre, men konsekvensene kan bli mer fatale for meg enn for unge som er raskere til bens.

Så langt i år har 17 personer omkommet i brann – 13 menn og fire kvinner. Det er en liten nedgang fra året før. Siden 1979 – da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet registrering av omkomne i brann – har det hvert år i snitt dødd 61 personer på denne måten. Boligbranner er årsaken til at 80 prosent av disse døde. I fjor omkom 41 personer i brann – 23 menn og 18 kvinner. Visjonen er selvsagt at ingen skal miste livet i branner.

Jeg er ikke alene om å være i risikogruppen, men jeg må bare innse at jeg i kraft av min alder, befinner meg der. Også pleietrengende, mennesker med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatte. Rundt tre fjerdedeler av dem som brenner inne, er i disse gruppene. Fordi jeg er over 70 år, har jeg fire-fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Vi skal tilbake til 2018 for å finne de siste dødsbrannene i Bydel Ullern. I et intervju med avdelingsdirektør Bente Otto i Akersposten 5. juni, går det fram at bydelen i flere år har arbeidet tett med Brann- og redningsetaten for å forebygge. Det å hindre at brann oppstår, er en del av det å tilby innbyggerne en forsvarlig omsorgstjeneste. Til høsten vil brannforebygging bli tema både på Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter.

Heldigvis er det mangt og meget hver og en av oss kan gjøre for å sikre boligene våre. Røykvarslere og brannslukningsutstyr i de tusen hjem, er påbudt. I alle nyere boliger installeres det alltid komfyrvakt. Har du ikke en slik boks som kutter strømmen, hvis du glemmer at du har satt noe på platen, så skaff deg det. I intervjuet pekte Bente Otto på at flammehemmende tekstiler, kan være en smart investering for noen. En lett tilgjengelig slukkeboks, kan bli redningen for mange.

Vi diskuter heftig de høye strømprisene. Kanskje burde vi også vende blikket mot at den strømmen vi fører inn i boligen, kan forårsake branner? Er det lenge siden du hadde en fagperson til å gå gjennom det elektriske anlegget i hjemmet ditt og sjekke at alt er i orden? Gamle elektriske anlegg er ikke å spøke med.

En dag jeg kom på skolen – jeg gikk på Steinerskolen ved Smestaddammen der NAV og bydelsadministrasjonen nå holder til – brant klasserommet mitt. Vi holdt til i de gamle tyskerbrakkene som lå der. Det elektriske anlegget hadde på det tidspunktet fått noen år på baken.

Vi kan gjøre mye selv for å sikre hjemmene våre. Det er en del ting vi enkelt kan skaffe oss for å kunne redde oss selv dersom den åpne flammen viser seg. Helt plutselig kan det gå galt og de fleste vil trolig oppleve at brannen startet som lyn fra klar himmel.