VINDEREN: For det oppstår en liten forvirring når Oslo Elveforums representant, Trine Johnsen, omtaler elven som Sognsvannsbekken.

– Jeg tror det er mange i området som kaller den Gaustadbekken, sier rektor Tore Haugen.

Men det viktigste er at de snakker om samme elv, og det er altså den som renner rundt 100 meter øst for Vinderen skole, med et idyllisk fossefall som kan skimtes mellom trærne.

Praktisk læring

Her skal Vinderen-elevene få lov til å lære om miljø, vann, dyre- og planteliv i virkeligheten. Her skal de få lov til å undersøke, forske og teste, for å finne ut av hva som rører seg under og over vannflaten.


Elevrådsleder Mina Malthe-Sørenssen (13) og Mathias Rogde Amundsen (12), også fra elevrådet, er med bort til elven sammen med ordfører Marianne Borgen, rektor Tore Haugen, Rusken-general Jan Hauger og Oslo Elveforums Trine Johnsen. Her viser de frem den flotte elven som renner og bruser og slynger seg mellom trær og boliger nedover, i retning Frognerparken og Oslofjorden.

– Det er mange som ser frem til å ta prøver, som er opptatt av å gjøre ting i praksis, ikke bare i teorien, sier Mathias.

– Vi gleder oss veldig til å være her ved elven, nikker Mina.

Begge har vært ved elven før, men ikke akkurat der vi står nå. De forteller at de har sett både fisk og forsøpling og ser frem til å bidra til å holde et ekstra øye med den. De tror begge at Vinderen-elevene kommer til å ta oppgaven på alvor.

Tre oppgaver

Oppgaven er tredelt, kunne ordfører Marianne Borgen fortelle elevene i skolegården: De skal bli kjent med natur- og kulturverder i og rundt elven. De skal bli kjent med plante- og dyrelivet, og de skal melde fra om de ser søppel eller andre ting.


– Å adoptere en elv er å ta vare på jorda vår og byen vår, sa ordfører Borgen, som kjapt var innom både istid, at befolkningen først startet i nærheten av de livsviktige elvene, at de etter hvert forsøplet og forurenset, og at vi i de siste tiårene har fokusert stadig mer på å rense vannet Oslos 300 kilometer med elveløp. Hun fortalte også at vi nå jobber for å åpne opp igjen stadig flere elveløp som våre forfedre stengte igjen.

– Er dere klare for å ta over elven og passe på den? spurte ordføreren elevene i skolegården.

– Jaaaa! var det rungende svaret hun fikk.

– Vi trenger hjelp!

Oslo Elveforums Trine Johnsen, som er prosjektleder for blågrønn hovedstadsaksjon, forteller til Akersposten.no at det nå er 56 Oslo-skoler som har inngått adopsjonsavtale.

Til elevene understreket hun hvor viktig det er å få med seg barn og unge.

– Vi ønsker levende vassdrag fra marka til fjorden. Da må vi ha hjelp fra elvevoktere. Derfor engasjerer vi skolene, sa hun. – Dette er fremtiden. Det er nytteløst hvis vi ikke får med oss kommende generasjoner.


Flere nyheter på Akersposten.no:

Med hjertet i halsen på skolevei på Vinderen

Motiverte hverandre raskest opp Mærradalen

Kristine (20) – rå i lufta, eksplosiv og hurtig

Lidenskap, galskap, branndrama og et nytt liv for Jeppe-sjefen


Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!