Vestre Aker er en av bydelene i Oslo med høyest barnetetthet. Likevel er det også en av bydelene med dårligst banedekning for idrettsaktiviteter. Det mangler arenaer for aktivitet og lek som ikke er organisert. Per nå finnes det ingen gode møtesteder i bydelen for barn og unge, men det er ikke mangel på muligheter.

I dag står et stort område tomt utenfor Voksen skole, som har potensial for å bli til noe nytt og spennende for barna i området. I tråd med ønsker fra innbyggerne, ønsker vi at dette området kan bli et samlingssted for sosialisering og aktivitet blant barn og unge i bydelen.

Det er viktig å sikre et tilbud til breddeidretten, og derfor må vi ta vare på de to femmer-banene som er på området. Eventuelt kan det bygges en ny nier-bane, med funksjoner som gjør den brukbar også på vinterstid. Det er likevel ikke nok for å sikre aktivisering av barna i bydelen. I tillegg trenger vi en stor aktivitetspark, som kan bli en ny møteplass i nærområdet.

Dette er en ambisjon som er helt i tråd med innbyggernes, og barnas, ønsker. I planleggingen av en slik aktivitetspark er det kun kreativiteten som setter grenser. Til nå er det foreslått at området kan romme alt fra en skatepark, til klatreområder, sosiale hjørner og trampoliner. Dette skal ikke være et sted for organisert og betalt fritidsaktivitet, men en sosial og lavterskel møteplass som barna kan bruke slik de selv vil.

Aktivitetsparken vil være et møtested i nærmiljøet til fem forskjellige områder i bydelen. Ved etableringen av tilsvarende parker andre steder, har responsen blant barn og unge vært enorm. På Hvalstad skole i Asker har skolen erfart at flere barn kommer til skolens område i god tid før skoletid, slik at de kan skate, hoppe, klatre og leke med klassekameratene sine. Aktivitetsgleden i alle aldersgrupper har gått opp, både i og etter skoletid, og mange prioriterer lek og aktivitet over skjermbruk. 30 prosent av barna som kommer er mellom 2 og 8 år gamle, mens 40 prosent er mellom 9 og 15 år. Tilbudet har blitt et generasjonsmøtested, hvor det er spennende å tilbringe tiden sin.

En aktivitetspark ved Voksen skole er et prosjekt som kan skape endringer for barna i bydelen. Det viktigste for å sikre suksess, er at prosjektet ikke detaljstyres av politikere, organisasjoner eller bydelsbyråkrater. Når vi skal skape en møteplass for barn og unge, så er de viktig at det er de selv som bestemmer hvordan den skal se ut. Aktivitetsparken utenfor Voksen skole skal være et sted av, med og for unge. Politikernes jobb er å sørge for investeringer og prioriteringer i budsjettene. Det vil vi i Venstre jobbe for.

Vi er glade for at det gode innbyggerforslaget om aktivitetspark ved Voksen skole nå har kommet til behandling i bystyret. Venstre kommer til å stemme for, og håper på støtte fra resten av bystyret.

Ingvill Meltvedt, leder i Vestre Aker Venstre

Marit Vea, bystyrerepresentant for Venstre