VESTRE AKER: - Bydelen er avhengig av at det finnes et aktivt og levende foreningsliv. Dette er av helt grunnleggende betydning for å skape et inkluderende og levende lokalsamfunn som folk trives i. Vi har god dialog med frivilligheten, men nå ønsker vi utvikling. Sammen med foreningene er vi nå klare for å gjøre nye grep i bydelen, sier bydelsdirektør i bydel Vestre Aker, Kristin Nilsen

- Vi er glade for at vi kan samarbeide med Vestre Aker om bydelens frivillighetspolitikk . Vi oppfatter at bydelen har gjort et godt grunnarbeid. Kveldskonferansen åpner for at det kan bli en enda tettere dialog med bredden av frivillige lag og foreninger og bydelen fremover. Det er en nøkkelfaktor i utarbeidelsen av en frivillighetspolitikk, sier seniorrådgiver Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge.

Ønsker innspill fra frivillige lag og foreninger

Tema for kveldskonferansen er; samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og bydelen. Her vil Frivillighet Norge blant annet snakke om frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av lokalsamfunnet og om samarbeid mellom foreninger og bydelen.

- I tillegg gjennomfører vi en innspillprosess der foreningene kan komme med innspill til bydelens frivillighetspolitikk. Vi oppfordrer derfor alle typer foreninger til å delta, sier Lindstad.

Det er enkelt å delta. Du kan melde deg på innspillkonferansen ved å sende epost til [email protected]

Sted: Sørkedalsveien 150 klokken 18.00 – 21.00.