ULLERN: De første dagene med gult nivå igjen på Ullern videregående skole har vært slitsomme. Flere tilfeller av korona-smitte blant elevene førte onsdag kveld til at skolen i samarbeid med Smittesporingsteam Oslo Vest og bydelsoverlegen besluttet at elevene torsdag og fredag igjen skulle ha hjemmeskole.

Smitte på tvers av trinn – tilbake til hjemmeskole

Torsdag ettermiddag går skolen ut med en melding på grunn av at det har vært tilfeller av netthets mot korona-smittede elever, også utført av andre Ullern-elever.

Her er meldingen fra skolen:

«Ullern videregående skole har etter bestemmelse fra Smittesporingsteam Oslo Vest - og i dialog med bydelsoverlegen, innført digital undervisning torsdag og fredag i uke 7. Dette gjøres for å sikre smittevern og for å forhindre smitteøking. Vi har ingen indikasjoner på at smitten har oppstått på skolen, men på andre arenaer utenom skoletid. Per nå er det heller ikke noe som indikerer at det dreier seg om mutert virus

Det er viktig at ullernelevene nå står sammen, støtter hverandre og viser omsorg for hverandre. Det er ingen skam å teste seg. Det er heller ingen skam å få påvist smitte. Det er veldig viktig - og nødvendig at den som har symptomer på smitte holder seg hjemme og tester seg. Dette er særlig viktig for den som er satt i karantene.

Skolen forventer at elever og foresatte viser samfunnsansvar og tar dette på alvor. Ved påvist smitte har en meldeplikt – og dette skal ikke bli møtt med sosial stigmatisering.

Skolen tar avstand fra alle former for hets rettet mot personer som er rammet av smitte.

Vi forstår at smittesituasjonen på Ullern videregående skole kan oppleves som krevende, og vi må stå sammen, ta vare på hverandre og vise omsorg for de som er smittet.»