Vi bor på Smestad. Vi er vanlige mennesker, mennesker av kjøtt og blod, som jobber hardt og har lån til langt over pipa, som de fleste andre småbarnsfamilier. Vi har nettverket vårt her, skolen vår, sportsklubben vår, barnehagen vår, livet vårt. Vi vil bo her.

Nå har politikerne planlagt å bygge blokker, parker og kjøpesentre oppå våre hus. Hvilken rett har du som politiker, til med et pennestrøk å tegne inn helt andre bygninger oppå eksisterende bygninger som rommer menneskers liv? Hvorfor har andre mennesker større rett til å bo her, oppå ruinene av våre hus, enn at vi fortsetter våre liv her?

Dette likner ting vi har lest om i avisen. Om Russland. Og Kina. Totalitære stater som uten skrupler jevner store boligområder med jorden for å bygge en stadion til OL. Norske medier var svært kritiske til fremgangsmåten i disse landene den gangen. Vi gremmes når vi leser slikt, og tenker at det jammen er godt vi bor i Norge. Men så feil kan man ta.

I Aftenposten 18. oktober, skriver Andreas Slettholm blant annet "Til en viss grad kan man forstå naboprotestene som utslag av det såkalte NIMBY-fenomenet (Not In My Back Yard). Ingen vil at Oslos vekst skal gå utover utsikten fra eget stuevindu." Slettholm fremstiller det som om naboene klager fordi det bygges i hagene, slik at utsikten forsvinner. Hadde det enda vært så vel. I Smestad og Grefsen-tilfellene, er det snakk om å rive flere hundre hus, hvor flere tusen mennesker har sine liv. Dette er noe helt annet enn hva Slettholm beskriver, i hans kommentar får man inntrykk av at det bare dreier seg om "vanlig" fortetting i nabolaget.

Dette tar nattesøvnen fra oss. Vi gråter. Er utrolig frusterte. Barna uttrykker redsel over at noen vil rive huset deres, jevne barnerommet med jorden. Vurderer å flytte. Men hvor? Langt unna, antakeligvis. Her er det jo ikke flere hus til salgs, etter at utbyggerne har tatt sitt. Oppbrudd for familier, rive opp barn fra skolekretser, venner, sportsklubb og nærmiljø. Det kan få dramatiske konsekvenser for familier og enkeltindivider. Ellen S. Vibe, etatsdirektør i Plan- og Bygningsetaten sier: - Vi bestreber oss på å bygge by basert på kvalitetene som allerede eksisterer i området. Hanna E. Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling forsikrer at -Det skal bli en endring med kvalitet. Men vi beboere spør oss: hvordan skal man ta vare på kvalitetene i nærmiljøet når husene ønskes revet og menneskene må flytte vekk? Åpner politikerne for muligheten, vil utbyggerne sørge for at det skjer. Slik fungerer kapitalkrefter.

Mange av husene her er viktige kulturhistoriebærere. Tidstypiske og godt bevarte, fra flere arkitektoniske perioder på 1800 og 1900-tallet. Disse skal vekk. Stig Nielsen, nestleder i Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene, var ikke nådig på informasjonsmøtet Plan og Bygningsetaten arrangerte tidligere i høst: – Dette er et av de vakreste småhusområdene i byen. Det er en tragedie det som skjer, sa Nielsen.

Oppkjøpere og utbyggerne gnir seg i hendene, ser millioninntektene blinke, og går gatelangs i området for å sikre seg verdier. Tenk hvor store inntekter politikerne serverer dem på et fat. Utbyggerne twitrer hjerterått om hvordan de skal fortrenge familiene som bor i omrrådene hvor de vil bygge blokker.

Det er oss de snakker om. Mor og far, bror og søster. Bestemor og bestefar. Mor og sønn og lillebror. Far og datter. Vi som bare vil fortsette livene våre her. Vi snakker ikke om å miste utsikten. Vi snakker om å bli tvunget ut av hjemmene våre fordi noen vil rive dem.

Til deg, politiker: Stans dette mens det ennå er tid. Fortsett heller fortettingen i tråd med småhusplanen, ikke jevn vanlige folk sine hus med jorden for å bygge høyblokker. Ikke riv hus og områder med kulturhistorisk verdi – det skylder dere våre etterkommere. Involvér oss i fortettingsprosessen og lytt til våre argumenter med åpent sinn.

Til deg, beboer: Ikke la deg blende av utbyggernes tilbud. Hold stand! Vi vil fortsette å bo her, med hverandre som naboer. Og det kan vi bare få til om vi står sammen.

Til alle dere andre: Våkn opp! Kjemp imot! Neste gang er det ditt nærområde de vil rasere.

Facebook: Stopp raseringen av Smestad

Marianne Storhaug
Smestad


LES OGSÅ:

Hvor lenge kan vi bo i hjemmet vårt?


Har du noe på hjertet fra ditt nærmiljø? Få det ut! Send oss debattinnlegg til [email protected]


Flere nyheter på Akersposten.no:

Ikke et sete ledig da Røa Torg ble presentert

Tok storsmuglere i "Scarfaces" nettverk på Ris

Bydel Ullern krever 10 prosent av utbygger

– Jeg drømmer om å lage ungdomsklubb på Røa

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Tilbake til forsiden på Akersposten.no