BYDEL ULLERN: – Det er ikke ment som en erstatning for mennesker, fortsetter Thalianbnik, som er velferdsteknologikoordinator i Bydel Ullern.

– Noen oppfatter det kanskje som erstatning for mennesker?

– Tanken bak mange av de tekniske hjelpemidlene, er det motsatte. Den enkelte skal føle seg mer fri til å styre sin egen tid til det en har lyst til å gjøre. En behøver ikke å bruke tiden sin på å vente på at noen skal komme hjem til en.

Thalianbnik tar fram utstyr som viser hvordan KOLS-pasienter er med på å styre hverdagen sin ved selv å rapportere inn målinger.

– Hvis vi ser at det er noe unormalt, vil vi rykke ut for å finne ut hvorfor.

Økt trygghet

– Det vil i realiteten si at det er en økt trygghet for den enkelte, fortsetter Thalianbik.

I oktober i fjor skrev Akersposten om et pilotprosjekt bydelen har med Bydel Frogner og Diakonhjemmet om hvordan KOLS-pasienter kan bo hjemme, føle seg trygge og bli faglig ivaretatt.

– Teknologien kan forebygge en forverring av helsen. Noe som igjen kan forhindre innleggelse på sykehus.

Hovedpoenget med teknologisk hjelp er å gi den enkelte trygghet og en opplevelse av å bli ivaretatt helsefaglig på en sikker måte. Det kan også gjøres ved at det er utstyr som «merker» unormal atferd i hjemmet. Da vil bydelen også rykke ut og sjekke. Trygghetsalarmer en det en del av innbyggerne som har, slik at en selv kan melde fra om at en har falt eller trenger annen hjelp.

Vær sosial aktiv

– Når trygghet og det at en er med på styre livet sitt er ivaretatt, kan den enkelte bruke mer tid og energi på å være sosialt aktiv, sier Thalianbik og legger til at mange gir tilbakemelding om at en føler at en er med på å sette sitt preg på eget liv og at ikke la sykdommen får større plass enn den trenger.

– Er det mange brukere som har glede av akkurat denne type teknologi som du viser her?

– For øyeblikket har vi i underkant av 20 personer, som på denne måten gjør seg bruk av denne teknologien, sier Thalianbnik. Hun kan fortelle at flere av brukerne sier at de liker å ha den rutinen og kontrollen teknologien skaper.

– Vi får tilbakemelding om at det demper angst. Det er vi utrolig gled for å høre.

Mandag 5. september klokken 12.00 vil Jenny Thalianbik komme på Ullern kultursenter og snakke om og vise flere andre teknologiske løsninger, som er med på å gjøre hverdagen enklere og tryggere. Da er det mulig å stille spørsmål til henne om ulike løsninger.

Spennende høst

– De som kommer på MandagsSTOPPEN denne høsten, går en spennende høst i møte, sier Bente Otto, avdelingsdirektør i Bydel Ullern og legger til at høstens program er utvidet.

– Det blir flere møtepunkter og det er jeg glad for, fortsetter Otto, som er avdelingsdirektør for helse og mestrings-avdelingen. Hun håper og tror at med flere temaer på plakaten, så vil forhåpentligvis flere innbyggere, finne temaer som er interessante for akkurat for dem.

– Jeg er glad for at vi starter opp med velferdsteknologi for det skjer mye på området, sier Bente Otto. MandagsSTOPPEN har tatt opp dette temaet også tidligere, men her skjer det hele tiden en utvikling.

Bor du i «Hoffen»?

Bor du i Hoffsjef Løvenskiolds vei – populært kalt «Hoffen» – og er over 70 år, så har du ikke fått høstprogrammet fra Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter i postkassen.

– Det beklager vi sterkt, sier Nina Sivertsen, kulturleder ved Ullern kultursenter.

– Det har skjedd en feil med adresseoverføringen til trykkeriet, slik at alle gatenumrene her mangler. Det er dessverre ikke anledning til å sende programmet i posten på nytt. Derfor håper vi at mange vil gå inn på www.ullernkultursenter.no Programmet finnes der, sier Nina Sivertsen og legger til at stikk gjerne innom et av de to sentrene og hent papirutgaven.

MandagsSTOPPEN

12. september – Brannsikkerhet

Hvordan sørge for god brannsikkerhet

Trygghetshjelpemidler og vurdering av brannfare

Samarbeidet Bydel Ullern og brannvesenet

19. september – Den digitale hverdagen – hvordan havnet vi der?

Datamaskinens historie frem til våre dagers digitale verden

26. september – Hukommelsesteamet

Hva kan du gjøre selv for å få en god hjernehelse?

Hva kan Hukommelsesteamet gjøre?

Følelsene får ikke demens

10. oktober – Ole A. Andreassen

Forebygging av aldersrelaterte hjernesykdommer – hva kan vi gjøre for å styrke vår psykiske helse?

24. oktober – Kamzy Gunaratnam

Å gå videre

7. november – Mari Bilben

Mine, dine og våre minner

Aktiviteter og sanseinntrykk skaper opplevelser vi trenger

21. november – Mustad eiendom AS møter Akersposten

Utbyggingsplaner på Lilleaker og ned mot Lysaker

5. desember – Jorund Andersen

Når sorgen banker på

Alle gangene fra klokken 12.00 til 13.30