RØA: Det var stor interesse knyttet til hva som kulle skje på Røa Torg de neste årene, da Røa vel arrangerte møte i Menighetsalen. Cirka 130 tok plass før daglig leder i Røa Centrum AS, Jarle Johansen, presenterte de første skissene av prosjektet.

I andre del av møtet informerte Røa Vel om planene for å oppruste og forskjønne sentrum av Røa, som bærer preg av rot og lite sammenheng i plakatjungelen med ulikheter i fasader og farger samt lite grøntarealer.

Glasspaviljongen

Johansen innledet med å vise at det gule bygget på torget blir revet og erstattet av en sammenhengende, transparent glasspaviljong. Øvre del av paviljongen går ut på torgplanet, som vil bli hevet i høyde med selve inngangspartiet til Samfunnshus Vest (SHV). Ulike former for servering vil komme på torgplan med uteservering i sommerhalvåret.

Glasspaviljongen vil mot T-banen få trinnfritt inngangsparti direkte fra perrong og inn til butikkarealene som blir liggende under hele torget. I tillegg kommer det butikker i hele gateplanet under de tre nye bolig-gårdene som er planlagt på andre siden av torget, Tore Hals Mejdells vei/Vækerøveien.


- Det vil si at det blir butikker på to handelsnivåer, hele veien fra T-bane til det dere kjenner som gullsmeden. Under torget er det blant annet planlagt en stor dagligvare, sa Johansen, som kunne fortelle at under butikkene igjen kommer parkeringsanlegg for kunder.

8 etasjer?

Han understreket at alle skisser var foreløpige og at mye kunne skje frem til rammesøknad skulle sendes inn. Johansen sa også at gårdene med boliger, som i reguleringsplanen er godkjent til seks etasjer fra gateplan, ikke er ferdig uttegnet. Han viste til at kulturhuset som er godkjent bak SHV, er høyere enn dette. Det er under vurdering å søke dispensasjon for å bygge to ekstra etasjer på boligdelen.

Nestleder i Bydelsutvalget, Terje Bjøro (V), som satt i bystyret da reguleringsplanen ble vedtatt, mente at Johansen ikke kunne regne med at han ville få godkjent et par etasjer til og at den vedtatte reguleringsplanen for området sto fast.


Det var ikke bystyrerepresentant og tidligere leder av Bydelsutvalget, Elin Horn Galtung (H), umiddelbart enig i.

- Dagens flertall i bystyret er åpen for en mye hardere bymessig fortetting. Se hva som skjedde i Aslakveien, hvor det ble vedtatt flere blokker på 10 etasjer. Vær forberedt på at mye rart kan skje, sa Horn Galtung.

80 prosent av handel utenfor Røa

Johansen viste så til at det var behov for mer handel på Røa, hvor den offentlige målsettingen er at 60 prosent av all handel bør skje lokalt.

- I dag skjer 80 prosent av handelen for Røa-folk utenfor Bydel Vestre Aker, sa Johansen.

Lang byggeperiode

Det ble stilt en rekke spørsmål fra publikum blant annet vedrørende trafikk og støy knyttet til en lang byggeperiode fra riving i april 2017 til ferdig prosjekt i overgangen 2019/2020. Blant annet må store mengder masse transporteres ut av området, da utbyggingen krever at man må fjerne masser til cirka 13 meter ned i grunnen.

Johansen sa at man måtte belage seg på at byggeplassen ville bli merket i sentrum med stor anleggstrafikk og at mye ville bli likt tiden da Røa bad ble bygget. En av konsekvensene i byggeperioden ville også bli å legge om Tore Hals Mejdells vei.

En av møtedeltakerne ville vite om Johansen ville ta med naboer på råd for å finne gode løsninger i forbindelse med byggeperioden.

- Vi vil invitere til møte med sameiene. Vi er opptatt av å holde på et godt naboskap, sa Johansen, som fortalte at rammesøknaden ville bli sendt inn 1. desember.

Torget

Til slutt fortalte han om hvilke muligheter man så for seg på torget. Torget skal være åpent med gress/trær på ulike nivåer. Det blir uteservering og kanskje et vannspeil. Lys fra butikkarealene under torget, skal gjennom lyskasser være med å skape stemning på torget når det blir mørkt. Det skal gis lekemuligheter for barn og fleksible løsninger for torghandel og ulike arrangementer. Plassering av en scene er også med i planene.

- Det kommer til å bli fint. Vi vil gjøre noe som vi alle skal bli stolte av, sa Johansen.

Etter møtet var ikke Johansen overrasket over at så mange fylte Menighetsalen for å høre om planene.

- Det er bare positivt. Røafolk er engasjert i nærområdet. Mange vil naturligvis merke byggeperioden, men det vil bli veldig bra til slutt. Som jeg sa, vi skal få til et levende torg vi kan være stolte av i fremtiden, sier Johansen til Akersposten.

Han presiserer at skisser og tegninger som er vist, gir et bilde av det som kommer, men likevel er foreløpige illustrasjoner.

- Prosessen fremover vil avklare mye. Det er fremdeles en lang vei å gå.

Samfunnshus Vest har av ulike årsaker ingen planer om å etablere butikkarealer, bygge i høyden eller etablere kulturhus som reguleringsplanen gir mulighet til.

Les også:

«Hva er i veien med Hovseter – er det ikke fint nok?»