De siste årenes offentlige debatt gir inntrykk av at mange eldre er langt fra å få den omsorgen de fortjener. Er de rystende eksemplene vi har sett i media bare uheldige enkeltsaker, eller er det begynnelsen på et press som vil øke med den aldersbølgen som vi vet vokser i styrke?

– Møt opp, hør hva politikerne sier og del gjerne din egen mening! Her er alle velkomne, lover Gard Titlestad, som er første kandidat på Ullern Arbeiderpartis liste til bydelsvalget 2023.

– Andelen aldrende i befolkningen er høyere i Ullern enn i andre bydeler i Oslo, derfor er en slik debatt særlig viktig her, forklarer han.

Er Oslo og Ullern rustet til å møte utfordringene? Hva er de viktigste politiske tiltakene på kort og lang sikt? Hvordan skal vi tilpasse tjenester og tilbud som sikrer forutsigbarhet, trygghet og nødvendig helsetjeneste? Dette er spørsmål som vil bli debattert.

– Men vi må heller ikke glemme de unge, sier Titlestad.

– De unge har også utfordringer, med opplevd utenforskap og økte utfordringer relatert til psykisk helse. Ullern har få tilbud til unge utover idrett. Stoppestedet gir et visst tilbud i vestre Ullern, men det er stort behov i østre Ullern med hele Skøyen-området og oppover mot Hoff. Hva er de prioriterte politiske tiltakene for denne gruppen?

Tid og sted: Onsdag 31.5. 2023 kl. 18.00, på Scandic hotell, Sjølyst plass 4, 0212 Oslo