Den 23. september 2015 vedtok bystyret kommuneplanen 2015 «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn». I kommuneplanen er det fokus på at byen vår skal være trygg, åpen og tilgjengelig, og alle i byen skal ha muligheter for et godt og aktivt liv. Det gjelder ikke for alle.

Vi er en familie som bor i et boligområde på Smestad hvor byens politikere gjennom kommuneplanen har åpnet opp for at det kan rives nesten 200 boliger slik at det blir mulig å bygge nye boligkomplekser for kanskje opptil 20.000 mennesker.

Den 22. august 2016 gjennomførte Plan- og bygningsetaten et informasjonsmøte. Ca. 300 personer møtte opp for å få svar på viktige spørsmål. Det kom lite konkret ut av møte bortsett fra at etaten vurderer at det vil bli nødvendig å gjøre unntak fra kravet om felles planlegging fordi det er alt for mange grunneiere i området. Etaten vil derfor ta nødvendig skritt for at det utarbeides en reguleringsplan. I følge etaten er det foreløpig uklart i hvilken grad nåværende boliger må erstattes med nye boligkomplekser. Det ble også uttalt at området skal tilføres gode kvaliteter.

Foreløpig kan det konkluderes med at politikernes bestilling innebærer at det må bygges høyt og tett. Videre kan det konkluderes med at familiene som bor i området ikke vil få glede av den kvaliteten etaten hevder at området skal tilføres. For oss innebærer kommuneplanen først og fremst en rasering av vårt bomiljø som er bygd opp. Og det store spørsmålet blir hvem politikerne og kommunen egentlig utvikler byen for. Opplagt ikke for oss som bor i området.

I møtet kom det også frem at kommunen har startet arbeidet med neste kommuneplan, og allerede nå er det klart at kommunen vil foreslå nye utviklingsområder som skal underlegges bymessig fortetning. Det kan derfor se ut til at dette bare er en opptrapping ift hvordan våre politikere vil destruere velfungerende bomiljøer. Det er vanskelig å skjønne at norske politikere går inn for slike tiltak. Idéen minner sterkt om hvordan noen regimer utenfor våre grenser behandler sine innbyggere.

Bomiljøet som vi har vært en del av i snart 10 år er i ferd med å endre karakter. Fra å være et trygt og godt sted å bo preges hverdagen nå av usikkerhet og frustrasjon. Vi stiller oss mange spørsmål; kan vi fortsette å bo i hjemmet vårt, hvor lenge kan vi fortsette å bo i hjemmet vårt, bør vi selge nå eller bør vi vente, hvordan vil barna bli påvirket, vil de miste sitt vennemiljø, må de skifte skole. Før sommeren fikk vi vite at familien til en venn av sønnen vår på 9 år har solgt til en utbygger. De orket ikke å stå i den usikre prosessen. I dag har vår sønn mistet en god venn som følge av kommuneplanen, og det er vel bare den første vennen han vil miste.

I møtet ga også etaten uttrykk for at grunneierne vil få muligheten til å delta i planprosessen på en eller annen måte. Hvordan kan vi delta i en prosess hvor formålet er å fortette området slik at det ikke blir plass til oss og våre hjem? Formell «brukerpåvirkning» uten reell innflytelse er bare provoserende. Kommunen har opplagt et ønske om at flest mulig eiendommer blir kjøpt opp av færrest mulig utbyggere. Det vil gi en god og oversiktlig forhandlingssituasjon for å oppnå bestillingen fra våre politikere. For oss som bor i området representerer kommunes visjoner og saksbehandling tap av mye livskvalitet.

Det er umulig å forstå at våre politikere ønsker å ødelegge et bomiljø hvor ca. 2.000 innbyggere har sine hjem. Det er et alvorlig overgrep som skiller seg i vesentlig grad fra en påregnelig fortetning. Politikerne mener tydeligvis at et begrenset område i marka eller en næringseiendom har større beskyttelsesbehov enn innbyggernes bomiljø. Planlagt utvikling på Smestad og andre steder i Oslo er langt i fra god byutvikling for Oslos innbyggere. Ikke bare vi, bør føle utrygghet og frustrasjon i forhold til hva politikerne driver med.


Harald Hodt
Hoffsveien 75 B


Har du noe på hjertet? Skriv debattinnlegg på Akersposten.no. Send til [email protected].


Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!