Det er frivillighetens år. Akkurat nå trengs det frivillige til den aller mest grunnleggende dugnaden i lokalsamfunnet. Den dugnaden som legger grunnlaget for at alt det andre kan fungere: Demokratiet.

I Ullern har vi 15 faste representanter i bydelsutvalget, enda flere på varalisten og enda mange flere i komiteer, råd, driftsstyrer og tilsynsutvalg. Ingen av de folkevalgte i bydelen i dag har fått et vitnemål fra Politikerskolen fordi de har usedvanlig gode evner eller motet som skal til for å være politiker. De er såkalt vanlige folk, valgt av andre vanlige folk. Før de ble valgt i bydelen ble de valgt av sitt eget parti. Og før det igjen, så valgte de seg selv.

Akkurat nå jobber alle politiske partier med å finne sine kandidater til valglistene. Prosessen med å finne dem som skal på valg i bydelen i september 2023 er i gang, og jeg oppfordrer deg til å melde deg til tjeneste. Veien til å bli politiker i Ullern er kort. Alle partier trenger gode, samvittighetsfulle voksne i alle aldre og med forskjellig bakgrunn til listene sine. Partiene trenger i tillegg frivillige til styrene i lokallagene og i ulike utvalg og til valgkamp.

Hvis du ser med bekymring på framtiden og vil gjøre en forskjell, så er det lokaldemokratiet som er svaret. Hvis du mener tonen i politikken har blitt for hard, kan du bidra med dannet dagligtale. Hvis særinteressene vinner makt med sine pengebidrag, kan du svare med å bidra med litt av din tid og oppmerksomhet. Du kan bety noe for bydelen vår. Du kan legge tid og krefter inn i dette viktige felles prosjektet. Tilbake får du følelsen av å ha fått sagt hva du mener, godt fellesskap med meningsfeller og fra tid til annen faktisk også virkelig gjennomslag for sakene du mener er viktigst.

Om du som meg vet at vi står overfor massive utfordringer og at vi har det travelt med å få ned klimautslippene, ta vare på naturen og sikre gode liv også i fremtiden, da hører du nok hjemme i Miljøpartiet De Grønne. Om du har andre prioriteringer som er viktigere, hører du kanskje hjemme i et av de andre partiene.

Flere og flere ser verdien av demokratiet vårt og at det ikke må tas for gitt. Å stemme ved valg er en viktig - husk også at det er viktig å ta aktivt del i demokratiet mellom valg. Fordi demokratiet er ikke et lukket og selvforsynt system. Det er ikke et annet sted.

Demokratiet er her, nå. Det er ditt og det må brukes.

Malin Øren Aldal

Ullern MDG