Den tidligere bydelsdirektøren i Bydel Vestre Aker hadde et varmt hjerte for de svakeste i en ellers ressurssterk bydel med mange kontraster.

Elisabeth Vennevold ble konstituert som bydelsdirektør i november 2016, før hun ble ansatt som bydelsdirektør i 2017. Hun overtok som kjent en økonomisk skakkjørt bydel og satte i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, uten at dette skulle gå utover de svakeste. Deler av dette arbeidet skjedde også i den tunge tiden da koronaen kom til landet og bydelen.

Journalistene i Akersposten hadde i mange sammenhenger gleden av å møte Elisabeth Vennevold, som alltid hadde døren åpen. Det hendte også ofte at hun kom med viktige budskap til vår dør. Hun hadde klare prioriteringer.

Blant annet så hun eldre mennesker i Vestre Aker som en ressurs heller enn en utfordring for samfunnet og at det å styrke frivilligheten var helt avgjørende for samfunnslivet.

De unges kår, med blant annet Hovseterløftet, sto også hennes hjerte også svært nær.

– Jeg mener det må det legges til rette for at alle, uavhengig av status, har tilgang på muligheter til å være sammen med andre barn og unge, uten at man trenger å eksponeres som fattig. Unge mennesker skal ikke behøve å henge ute i mangel av oppholdssteder eller fritidstilbud, sa Vennevold til Akersposten.

Så kom da også ungdomsklubben B7 til slutt, i hennes periode som bydelsdirektør.

Det er mange andre saker vi kunne ta opp, men glød og omtanke for andre er vårt minne om Elisabeth. I et bredt anlagt intervju fikk vi også høre den tidlige sykepleierens tanker da hun mistet et nært familiemedlem. Sorgen bidro til at hun sluttet i den krevende stillingen som bydelsdirektør etter fire år. Det ble mye viktigere å bruke tiden på familien enn jobben.

I sin siste jobb koordinerte hun Oslo kommunes arbeid med hensyn til koronastrategien.

Det er med sorg vi får vite om hennes bortgang. Redaksjonen er takknemlig for at hun også viste lokalavisen omtanke og brukte oss i forbindelse med viktige gjøremål i bydelen.

Hvil i fred.

Les også

Elisabeth Nordrum Vennevold til minne