(Avisa Oslo)

De to siste ukene har Ruter nådd passasjertall de ikke har sett siden før pandemiens start.

Passasjertallet har ligget på 88 prosent av det det gjorde før mars 2020. Det er ikke mange ukene siden andelen lå helt nede på 77 prosent.

– Det er for tidlig å si om vi er i en ny normal, men vi gleder oss over en perioden på to uker på det høyeste tallet på noe tidspunkt i pandemien, sier pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter til Avisa Oslo.

Han peker på at disse ukene tradisjonelt likevel har hatt et noe lavere antall passasjerer, siden mange begynner å gå eller sykle i takt med det varmere været.

Dermed er det lettere å nå en høy andel.

«En ny normal»

– Prognoser vi har gått ut med tidligere har vist at vi i en ny normal vil stabilisere oss mellom 85 og 90 prosent. Det er altfor tidlig å si at vi er der etter bare to uker, sier Løken.

Ruter vil følge utviklingen nøye utover sommeren og høsten. Hvis man fortsetter å se denne andelen utover høsten, kan man begynne å snakke om «en ny normal», ifølge pressevakten, som legger til:

– Vi er veldig spente, og håper det vil holde seg stabilt og fortsette å øke.

Prognosen på reiseaktivitet i 2022 som helhet ligger på 80-85 prosent av 2019-nivå, opplyser Løken.

Ruter har også registrert følgende hovedtrekk:

  • Det er høyere reisetall i regionen enn i byene, mye på grunn av skoletransport som dekkes av kollektiv. Mange av de arbeidsreisene har tradisjonelt kjørt bil i regionen.
  • Oslo rammes hardt på grunn av tradisjonelt høy kollektivandel blant arbeidsreisende. Hjemmekontor og økt elbilbruk har påvirket reiseaktiviteten.

Derfor snakkes det om en ny normal

Billettinntektene står for en stor del av Ruters inntekter. Ut juli kompenseres Ruter av staten for lavere inntekter under pandemien, fordi folk ble bedt om å unngå kollektivtrafikk om de kunne.

Det har i mange måneder vært diskusjon og konflikt om hvordan dette skal kompenseres. Folk har ikke flokket tilbake til kollektivtrafikk etter at smittevernsrestriksjonene ble borte.

Politikere av alle valører, i tillegg til Ruter selv, har snakket om «en ny normal». For hva er det som blir det naturlige nivået for antall passasjerer?

Kuttet kompensasjonen

I forrige uke ble det klart at kompensasjonen til Ruter ikke videreføres etter juli. Nyheten kom i forbindelse med at regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett.

«Pandemien kan føre til endringer i reisemønstre også på lang sikt, og det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal. Samferdselsdepartementet anser med dette anmodningsvedtaket som fulgt opp,» står det i budsjettdokumentene.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), var ikke fornøyd.

– Staten og kommunene har stått sammen gjennom pandemien for å redusere de negative konsekvensene, og nå kan vi bli tvunget til å kutte i tilbudet fordi regjeringen trekker seg fra dugnaden. Det kan sette oss mange år tilbake i tid, sa hun til Avisa Oslo.