ULLERNÅSEN: En stor del av næringsbyggene i Aslakveien skal rives for å gi plass til boliger inntil Mærradalen. En utnyttelse på 35 000 m2 som utbygger går for, fordelt på fem til ti etasjers blokker, står i sterk kontrast til 30 000 m2 som Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler. Forskjellen mellom de to alternativene er 390 mot PBEs 310 leiligheter. Det betyr blant annet at utbygger får flere hundre millioner mer å rutte med etter salg. Byrådet går inn for utbyggers forslag.

Slutt på grønn politikk

– Det ser ut til at det nye byrådet godtar alt utbyggere ønsker seg i Oslo vest. Når det gjelder det stadige snakket om grønn politikk, som det har vært enstemmighet om i denne byen, så får man være så ærlig å si at det ikke gjelder lenger. De må slutte å kaste blår i øyne på folk, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars-Asbjørn Hanssen (H).
Saken fortsetter under bildene

Byggene vil rage over skogen

Han reagerer sterkt på at den grønne profilen langs Mærradalen kan bli en saga blott.

– Med flere bygg på ti etasjer ragende opp over skogen, blir den grønne profilen vesentlig redusert og lite hyggelig for alle dem som bruker Mærradalen som en grønn oase. Utbygger har redusert boligmassen noe fra opprinnelig planforslag og har vel oppnådd akkurat det det de ønsker. Ta ktaftig i fra første stund og reduser til det som er et realistisk håp om å få gjennomslag for. Bydel Vestre Aker har hele veien protestert mot disse planene og mente i utgangspunktet at PBEs forslag også var for omfattende, sier Hanssen.

Lytter ikke til fagetatene

Han peker på lavblokkene som ligger inntil det planlagte boligfeltet.

– Som du ser er ikke noe av den øvrige boligmassen i nærheten av den høyden og omfanget som det er lagt opp til. Det som forundrer meg er at byrådet har sluttet å lytte til egne fagetater. Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Rådet for byarkitektur har sammen med nabolag, FAU ved Huseby skole og vårt bydelsutvalg alle vært imot en så omfattende utbygging.

Viktig natur og landskapsområde

PBE sier i sin begrunnelse at dette ikke er et utviklingsområde i ny kommuneplan og at ny bebyggelse må tilpasses området. Dette er ikke et knutepunkt eller stasjonsnært område påpeker PBE. Området trenger lavere bebyggelse og utforming som i større grad medvirker til nedskalering og oppbryting av bebyggelse.

Etaten sier videre at det krever spesielle hensyn når det grenser inntil et viktig natur og landskapsområde. Det må tas hensyn til fjernvirkningen og Mærradalen.

Gir opp Arbeiderpartiet

– Jeg tror partier som MDG, Venstre, SV og Rødt vil ha store problemer med å forsvare utbyggers forslag, når den kommer til behandling i byutviklingskomiteen og bystyret. Jeg regner med at Frp heller ikke vil støtte byrådets innstilling. Arbeiderpartiet har jeg gitt opp. De burde høre på sine lokale representanter i bydelsutvalget. Jeg blir sint når verken etater, organisasjoner eller lokale myndigheter blir lyttet til. Så langt er det bare utbygger og byrådet som støtter det verste alternativet, sier Hanssen.

LES OGSÅ: Nå kommer høyblokkene i Oslo vest

Ostadalsveien: – Har opplevd å bli forbikjørt i 30-sone


Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!