OSLO: Mange av bussrutene i Oslo får endringer, og Akersposten har tidligere skrevet om endringene for 32-bussen, som ikke lenger vil kjøre gjennom sentrum og til Kværnerbyen, men i stedet ende opp på Tjuvholmen. Den vil også få nytt nummer, 42.

To andre, store endringer på denne linjen er at leddbusser byttes ut med vanlige busser, og det blir hyppigere avganger, to ganger i kvarteret.

Her er en oversikt over linjer som får endringer i Oslo fra 16. april:

30N Bygdøy–Jernbanetorget:

Nattavgangene mellom Bygdøy og Jernbanetorget blir en del av linje 30, og linjenummer 30N brukes ikke lenger.

31 Snarøya–Fornebu–Tonsenhagen–Grorud:

Justerte avgangstider.Avganger hvert 7./8. minutt mellom rushtidene, tidlig kveld og lørdag.

31E Kalbakken–Fornebu:

Avganger hvert 10. minutt i retning Fornebu i morgenrushet.

32 Voksen skog–Kværnerbyen:

Legges ned. Erstattes av linje 42 og 54.

32N Voksen skog–Kværnerbyen:

Legges ned. Erstattes av linje 42N mellom Voksen skog og Jernbanetorget, og nattavganger i linje 54 mellom Kværnerbyen og Kjelsås stasjon.

42 Voksen skog–Tjuvholmen:

Ny linje som erstatter linje 32 mellom Voksen skog og Tjuvholmen/Vika.Avganger hvert 7./8. minutt i rushtiden.

42N Voksen skog–Jernbanetorget:

Ny nattbusslinje som erstatter linje 32N.

54 Kjelsås stasjon–Kværnerbyen:

Kjører ikke lenger til Tjuvholmen, men via Dronning Eufemias gate til Kværnerbyen. Stopper ikke lenger på Kvadraturen, Wessels plass, Nationaltheatret, Dokkveien, Vika Atrium og Tjuvholmen.

72C Mortensrud–Maikollen:

Legges ned. Erstattes av linje 73X.

73 Holmlia stasjon–Pasop:

Ekstraavgangene mellom Mortensrud og Hauketo blir til linje 73X, og forlenges til Maikollen.

73X Hauketo stasjon–Maikollen:

Ny linje som erstatter linje 72C og ekstraavgangene i linje 73.Avganger hvert kvarter i rushtiden.

79 Grorud–Åsbråten:

Avgangene fra Åsbråten går ett minutt senere.

84E Oppegård stasjon–Jernbanetorget:

Avgangene fra Jernbanetorget klokken 17.18 og 17.33 innstilles.Avgangene fra Jernbanetorget går to minutter senere for å passe bedre med linje 83 på Ødegården.

87 Hauketo stasjon–Kolbotn stasjon:

Avgangene fra Hauketo stasjon går to minutter senere for å passe bedre med enkelte togavganger.