ULLERN OG VESTRE AKER: Det sier seniorveileder Mari Bilben i Bydel Ullern og legger til at helseveiviseren gjelder for alle de 15 bydelene i Oslo og er først og fremst et tilbud til innbyggere over 60 år.

– Men jeg vil tro at mange yngre vil ha et ønske om eller behov for å gå inn og se hva kommunen kan tilby av hjelp og tjenester. Pårørende vil få mye god informasjon ved å søke på helseveiviseren.no

– Det er et fint sted å starte for å få opplysninger.

– Hva vil jeg finne der?

– Tilbud om sosiale aktiviteter, trening, møteplasser, dataopplæring og helsehjelp. Vi vet at mange er inne og ser på fysioterapi og ergoterapi, sier Bilben, som legger til at hvordan en kan finne fram til henne – seniorveileder i Bydel Ullern – finnes også i helseveiviseren.

De fleste tilbudene en finner her, er gratis og en trenger ikke søke.

Er nå med i veiviseren

– En ny kategori er om hvordan en kan trygge og sikre boligen med tanke på at brann kan oppstå. Det er også kommet inn en kategori som omhandler alkohol og andre rusmidler, sier Bilben og legger til at en nå kan en også finne opplysninger om hjelpemidler i forbindelse med syn og hørsel.

For Oslo kommune er det viktig å gjøre helseveiviseren så tilgjengelig som mulig. Derfor har kommunen testet ut brukervennligheten – og forbedret den. Det gjelder både hvordan en har gjort innholdet lettere tilgjengelig og selve utformingen av sidene.

– Som seniorveileder treffer jeg personer som trenger informasjon, men ikke nødvendigvis en å snakke med. Da er helseveiviseren det perfektet stedet å finne slike opplysninger.

Den gang Norge stengte

De som har levd noen år, vet at når fellesferien begynte, stengte Norge. Slik er det ikke mer. Nå foregår det aktiviteter, slik at en ikke nødvendigvis behøver å føle seg isolert selv om mange reiser ut av byen.

– I helseveiviseren kan en finne aktivitetstilbud og åpne møtesteder samt sosiale aktiviteter. Det er viktig å være sosial selv om de rundt en er reist på ferie.

– Kriser blir ofte forsterket i ferier. Hva gjør en da?

– I helseveiviseren vil en finne fem hjelpetelefoner.

Bilben ramser opp hjertetelefonen, Mental Helses hjelpetelefon, regnbuetelefonen, ringevenn og vern for eldre.

Overgrep og frykt

Det snakkes ikke mye om overgrep mot eldre, men tro ikke at det ikke finner sted.

– Å mishandle andre mennesker kan ta mange former. Også omsorgssvikt er et overgrep, sier Bilben, ikke bare psykiske, fysiske eller økonomiske overgrep. Da kan hjelpetelefonene være et sted å henvende seg.

Etterdønningene etter pandemien viser at flere – både unge og eldre – sliter med den psykiske helsen. Mange opplevde følelsen av ensomhet.

– Derfor er det viktig at en nå – via helseveiviseren – kan lete opp steder hvor en kan være sammen med andre, sier Mari Bilben. I disse for mange vanskelige dagene etter skytingen i Oslo sentrum, kan regnbuetelefonen være akkurat det du trenger. Opplysninger om dette tilbudet, finner en på helseveiviseren.no.