– Det har gått 35 år siden forrige gang et føll ble født i Stallen på Gaustad. Her tilbys poliklinisk behandling med hesteassistert terapi. Tilbudet gis til personer med psykiske lidelser. Både med og uten rusavhengighet, forteller Svein Rasen fra Slemdal Lions som til enhver tid stiller 5 hester til disposisjon.

Det var Nils Retterstøl og Kåre Gundersen som startet tilbudet i 1973. Det var mens Retterstøl var direktør ved sykehuset.

Men det var på ingen måte første gang hester satt sine hestesko her. Opprinnelig var Gaustad et gårdsbruk på 3000 mål. Stallen sammen med flere driftsbygninger ble bygget som en del av Gaustad Sykehus fra 1855. Her ble det etablert en psykiatrisk klinikk der pasientene tok del i gårdsarbeidet, inkludert hestene i stallen.

Lions ble løsningen

Midler til innkjøp av hester er det vanskelig å finne i offentlige budsjetter. Veksthuset mener det ideelle antallet til enhver tid skal være 5 hester.

– Vi i Lions finansierer, kjøper og sørger for at det alltid er hester til disposisjon. Som regel er det spesielt utvalgte «voksne» hingster og hopper, men denne gangen skal vi følge et føll som vokser opp. Gjennom 50 år, har det blitt mange, mange hester, sier Rasen.

– De firbente er terapeuter uten fordommer. Diagnose er et begrep ingen av dem forstår legger Rasen fra Slemdal Lions til.

Starter med kontakt

Brukerne starter alltid med å stelle hesten. En viktig del av behandlingsopplegget er å få kontakt med det store dyret. Brukerne kan bruke god tid, og får ta ting i eget tempo. Ingen ønsker å ikke presse pasientene for mye. Folk må få tid til å overvinne engstelse. Dessuten kreves det gjensidig kontakt mellom hest og bruker for et godt samarbeide.

På kveldstid og i helgene er det de 36 beboerne på Veksthuset som har ansvaret for hestene. De fôrer, steller og tar vare på hestene.

Fire velvoksne hester tygger rolig på hver sin porsjon med høy. Den femte, mammaen med Vilma har fått sitt eget beskyttede område.

Vilma blåser fornøyd i nesa. Hun trives, men vet lite om livets viktige oppgaver som ligger foran henne. Det daglige livet på Gaustad blir selvfølgelig det viktigste. Men samhandling med ivrige barn som vil på ridetur under St. Hans ved Holmendammen er også noe å se frem til.

Men først skal hun vokse opp og legge barndommen bak seg.