RØA: Akersposten redegjorde for rivetillatelsen som gjaldt rivning av bygg på Skanskas tomt, hvor det planlegges blokkbebyggelse. I den forbindelse skrev Akersposten:

Det er usikkert på hvilket tidspunkt byggene vil blir revet. Det er avhengig av hvordan det går videre med søknad om rammetillatelse for nybygg, etter at bystyret ved byutviklingsutvalget omgjorde PBEs avslag på rammetillatelsen.

Det medfører ikke riktighet, da Plan- og bygningsetaten den 20. oktober også ga rammetillatelse til Skanska Eiendom for oppføring av fire blokker med næring på tomten. Akersposten beklager dette.

Har fått tillatelse til å rive