TRYVANN: Mange har reagert på det enorme snødeponiet som ble anlagt ved parkeringsplassen på Tryvann. Hvor kom snømassene fra og hvor forurensede er de? Selv om man fra byrådets side har forsikret om at dette er ren snø fra tilliggende villaområder og Holmenkollanlegget, ser det ut til at trær og annen vegetasjon mener noe helt annet med hensyn til snøens renhet.

Vi minner om tidligere forsikringer fra Bymiljøetaten og byrådet om at snøen i det midlertidige snødeponiet i Maridalen var pur ren snø, ikke stemte. Etter at Vann- og avløpsetaten tok prøver av denne, viste seg at den var sterkt forurenset. Flere har hevdet at snøen på Tryvann også kommer fra områder langt nede i Vestre Aker, med dertil større sjanse for å være forurenset.

Les også: Analyseresultatet viser: Snøen som ble dumpet ved drikkevannet var forurenset

I ferd med å dø ut

Bymiljøetaten har nå kuttet en rekke trær som har dødd på grunn av snømassene. Nå kan man tydelig se at et stort skogområde er i ferd med å dø ut. Hva som skjer med bærområder rundt snødeponiet etter flere måneders avrenning, er også uvisst. Fremdeles ligger snø i mer enn to meters høyde i området. Det er snakk om flere mål som er rammet. Vi har spurt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om anleggelse av dette midlertidige snødeponiet er i tråd med gjeldende regelverk. Det har ikke kommet frem om det er foretatt analyser av snøen på noe tidspunkt.

Les også: - Må ta lærdom av denne vinteren

Saken fortsetter under bildet

Bymiljøetatens forklaring

I og med at det fremdeles ligger store mengder snø igjen på Tryvann, så ville det sett mye verre ut om ikke en del av snøen i flukt med parkeringsplassen hadde blitt fjernet. Egentlig skulle all snøen bli liggende. Den var jo fraktet dit av miljøhensyn. Det var uheldig miljømessig å transportere store mengder ren boligveisnø gjennom hele byen til deponering, har Bymiljøetaten forklart til Fylkesmannen.

Men så skulle et russearrangement gjennomføres på Tryvann, og da ble man redd for at russ kunne forulykke med all snøen. Dermed ble det satt inn en kolonne av lastebiler for å få fjernet en stor del av den rene snøen til snøsmelting nede i havna og miljøgevinsten kunne man se langt etter. Russearrangementet ble for øvrig likevel avlyst på grunn av for store snømengder.

Les også: Russen får fjernet snødeponi på Tryvann

Akersposten følger opp saken.

Les også:

Tre millioner er alt som skal til

Følg Akersposten på Facebook