MAKRELLBEKKEN: Etter at hun havnet i klammeri med syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen sist høst, rettet Kjersti Simonsen søkelyset på konfliktene mellom trafikanter i dette krysset.

– Når man står her og venter, er man nødt til å sperre sykkelfeltet med bilen. Ellers kommer man ikke ut fra Morgedalsvegen, forklarte hun til Akersposten i oktober. Da hadde hun opplevd å bli skjelt ut av syklister, etter at en kvinne på sykkel hadde hatt problemer med å stoppe da hun kom syklende på sykkelveien langs Sørkedalsveien forbi den amerikanske ambassaden.

Reglene tilsier at syklistene har vikeplikt for biler når veien skal krysses.

– Jeg fortalte henne at hun har vikeplikt for biler her, og da sa hun «nei». Men det har hun, sier Simonsen. – Så kom en dame til på sykkel. Hun skjelte meg ut. Så kom det fire-fem menn syklende, og noen av dem stoppet opp og fortalte meg at her var det sykkelvei, og jeg skulle veket for syklisten. De var helt sikre – alle sammen – på at de hadde rett. Men det hadde de jo ikke, sa Simonsen den gangen.

Kontaktet etaten

Hun har i ettertid gjort Bymiljøetaten oppmerksom på det problematiske krysset, der det – når det er litt mindre vinterlig føre enn akkurat nå – er en jevn strøm med syklister nedover sykkelveien, særlig om morgenen. Simonsen fremmer et ønske om tydeligere skilting, som «forteller syklistene som kommer fra Hovseter til kryss i Morgedalsveien om vikeplikten».

Hun er bekymret for at det en dag skjer en alvorlig ulykke i dette krysset, og hun har nå fått svar på sin henvendelse til etaten.

Dette svarer etaten henne:

«Bymiljøetaten er kjent med problemstillingen i sykkelanlegget i Sørkedalsveien. Farlige situasjoner kan oppstå der sykkelvei krysser kjørefelt, særlig der dette skjer i en bakke og syklistene kan oppnå høy fart. Tiltak med rumlestriper i sykkelveien ble utført i 2016. Bymiljøetaten jobber stadig med holdningskampanjer for å bedre kunnskapen om trafikkatferd, derunder vikepliktsregler. Vi tar med oss dine innspill i det videre arbeidet.»

Bymiljøetaten erkjenner altså at de er kjent med problemene ved dette krysset, og at de jobber med holdningskampanjer.

– Hjelper så lite

Kjersti Simonsen syns ikke etatens svar er godt nok.

– Det er fint at Bymiljøetaten er oppmerksom på problemet. Det hjelper bare så lite når intet blir gjort for å verne syklister og bilførere bedre. Håpet må være at Akerspostens lesere bidrar til å spre informasjonen og at ingen alvorlig ulykke må skje før noe gjøres, sier Simonsen.

Flere har klagd

Like etter at denne saken ble publisert onsdag ettermiddag, får Akersposten en e-post fra en mann, som skriver at han henvendt seg til Bymiljøetaten om akkurat den samme problemstillingen i det samme krysset. Han skriver at han fikk et liknende svar fra Bymiljøetaten, som det Simonsen fikk.

Her er et utdrag fra denne mannens skriv til etaten:

"Det er spesielt syklistene som sykler fra Røa mot Smestad som ofte kommer i svært stor hastighet og har på ingen måte mulighet til å bremse i tide for å vike for bilene som kommer fra Morgedalsveien. Dette resulterer i at bilistene må bråbremse for å unngå at syklistene smeller inn i siden av bilen som grunnet hastigheten kan ende med et dødelig sammenstøt."


LES OGSÅ: – Jeg ble skjelt ut av syklister – uten grunn