De siste ti årene har vi som bor i Vestre Aker vært vitne til store forandringer i nærmiljøet, enten det gjelder områdeutvikling som på Røa eller mindre eplehageprosjekter. I tillegg har man andre steder, som på Slemdal, storstilte bolig- og næringsprosjekter på gang. På Huseby derimot har tiden stått stille i veldig mange år.

Det er synd, for det er ikke vanskelig å se potensiale i den store tomten med det stygge bygget. Det er derfor bra at utbygger nå tar initiativ overfor kommunen og driver prosjektet fremover. Oslo trenger flere boliger, men minst like viktig er hensynet til naboene som fortjener et hyggeligere nærmiljø.

Basert på denne ukens artikkel i Akersposten er det derimot klart at det er to ting som kan gjøre dette prosjektet bedre. For det første må byantikvaren holde seg langt unna. Dagens bygningsmasse er ikke noe å spare på. Det er mulig byråkratene trenger å fylle vernekvoten, men vi som faktisk bor her i området trenger noe nytt.

For det andre bør man utnytte den store tomten ved å bygge et underjordisk parkeringsanlegg for reisende med t-banen. Mange i bydelen er avhengig av bilen for å få hentet og levert barn i tide, men kan nok fristes av muligheten til å parkere rett ved siden av t-banestasjonen når morgenens plikter er unnagjort hvis kapasiteten er god og prisene lave, og tilbudet kanskje også integrert i Ruter-appen.

Disse to forslagene følger opp de politisk vedtatte målene om flere kollektivreisende og fortetting ved knutepunktene. I motsetning til partiene på venstresiden tror ikke Frp på forbud og avgifter, men vil heller oppfordre folk gjennom positive insentiver til å velge t-banen, som tross alt er både raskere og billigere enn bilen.

Det er på tide å tenke mer på fremtidige behov og muligheter, men også mer på naboene. Derfor ønsker Vestre Aker Frp prosjektet på Huseby velkommen, og håper man på veien får øynene opp for den unike muligheten man her har både til å utvikle området og bidra til å skape et enda bedre kollektivtilbud for hele bydelen.