LILLEAKER: Oppgraderingen av Ullernchaussen mellom Vækerøveien og Lilleakerveien ble i mars 2022 stoppet midlertidig på grunn av konkursen til utførende entreprenør. Nå er ny entreprenør på plass, og prosjektet kan ferdigstilles.

Det skriver Bymiljøetaten i en epost til Akersposten.

Det er JR Anlegg AS som har fått oppdraget med å ferdigstille prosjektet på oppdrag fra Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.

Arbeidene som skal utføres er blant annet justering og asfaltering av eksisterende vei, fortau og sykkelfelt. I tillegg skal rundkjøringen mot Vækerøveien skal tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand.

Planlagt oppstart er mandag til uken (15. august) og forventet ferdigstillelse er i oktober.

To kjørebaner på den aktuelle strekningen mellom mellom Vækerøveien og Lilleakerveien vil holdes åpne, men det kan bli nødvendig med enveistrafikk i noen perioder. Dette kan føre til noe redusert fremkommelighet.

Les mer på prosjektets nettside.