MONTEBELLO: Det er snakk om å bygge cirka 1000 leiligheter fordelt på blant annet åtte høyblokker på minst 14 etasjer.

Under navnet Husebyplatået lanserer JM Norge planene om bymessig fortetting ved Montebello stasjon. Saken ligger hos Plan- og bygningsetaten og Bydel Ullern skal blant andre uttale seg i saken.

Utbygger mener forslaget i tillegg til å kunne svare på boligbehovet i Oslo, vil en tett boligutbygging i dette området også kunne bidra positivt til utvikling av Montebello som sted.

I søknaden står det blant annet:
"I kommuneplanen står det om prioriterte stasjonsnære områder: «Ved stasjonsnære områder langs banenettet som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall boliger skal høyere arealutnyttelse vurderes.» Vi mener at Montebello har utviklingspotensial og burde vurderes på linje med kategorien «stasjoner på banenett». Husebyplatået ligger i umiddelbar nærhet til Montebello T-banestasjon, og har kapasitet til et anselig antall boliger. På Montebello ønsker grunneier å tilrettelegge for høy utnyttelse tilgrensende en nylig utvidet T-banestasjon.


Visjonen for Oslos utvikling er «Oslo 2030: Smart, trygg og grønn».
Husebyplatået svar på smart utbygging: Husebyplatået kan bli et bymessig lokalsenter i området med fokus på urbane kvaliteter
som funksjonsblanding, lokal handel og en sosial møteplass for hele Montebello. Husebyplatåets svar på trygghet: Vi mener det er riktig å bygge tett for å skape trygghet. Kunsten er å skape løsninger som gir dynamikk mellom lave og høye bygg.

På slutten av søknaden står det: "Vedrørende størrelsen på prosjektet ønsker vi å utfordre høyder og utnyttelse i forhold til kommuneplanen 2015. Økt befolkningsvekst og behov for flere boliger tilsierat dagens retningslinjer om byutvikling ved stasjoner på banenett med en høyere arealutnyttelse bør vektlegges."

Les også:

Høyblokker langs Mærradalen

Her kommer nye Huseby


Flere nyheter på Akersposten.no:

To satt fast i fiskesnøre - oppdaget i sjøen

Mysteriet om Trines forsvunne bil løst etter 36 år!

Politiet fikk bilhjul skåret opp

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!