LILLEAKER: – Derfor må vi også tenke helt annerledes om hvordan vi bor og om nærmiljøene, sier varaordfører Abdullah Alsabeegh (Ap). Mandag 30. januar kan du møte ham på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter klokken 12.00. Da skal han snakke om både bolig og utfordringen med inkludering og utenforskap av de eldre.

Stadig endringer

Varaordføreren trekker fram at samfunnet endrer seg hele tiden. Tidligere var det ikke heis i leiegårder. I dag er det helt utenkelig. Ingen tvil om at trapper er en stor utfordring for mange, særlig eldre. I dag snakker vi om universell utforming. Det vil si at alle skal kunne være brukere.

– Byen vår består av mange nærmiljøer. Derfor må hvert område bli innholdsrikt, med møteplasser og muligheter for aktivitet, fortsetter Alsabeegh. Innbyggerne må kunne leve gode og meningsfulle liv uten å måtte reise på kryss og tvers av byen.

Oslo, som eneste storby her i landet, klarte i 2021 å redusere utslippene. Ifølge ferske tall fra Miljødirektoratet, gikk utslippene ned med hele 4,6 prosent. En av årsakene er en nedgang av persontrafikken.

– Det at parkeringsplasser fjernes, gjør det vanskeligere for en del eldre å komme seg rundt i byen. For enkelte er bilen et nødvendig hjelpemiddel i det å bli integrert. Manglende parkeringsplasser er med på å skape utenforskap. Hvordan skal det løses?

– Jeg mener løsningen ligger i å ha lokaltilbud der folk faktisk bor. Selv bor jeg i ytre by, i Bydel Søndre Nordstrand. Nærhet til butikker, grøntområder og møteplasser er superviktig.

Riktig utvikling

– Det blir mer krevende å reise med privatbilen inn til sentrum, og da må vi skape gode lokaltilbud i hver bydel, sier Abdullah Alsabeehg og legger til at da sparer vi miljøet og i tillegg sparer vi verdifull tid når alt er tilgjengelig i nærheten.

– Det vil være en riktig utvikling. Ikke minst når vi nå er nødt til å ta inn over oss klimaendringene. Vi kan ikke leve som vi gjorde tidligere. Samfunnet er i endring. Vi kan ikke ferdes som før. Samtidig bør vi tilrettelegge familieliv og hverdag på en helt annen måte.

Bo i nærheten av

– Det å bo i nærheten av, vil trolig komme til å bli stadig viktigere.

– Hva tenker du på?

– Det å kunne bo i nærheten av noen man kjenner, enten det er nærmeste familie eller gode venner. Boliger, inkludert leiligheter, hvor eldre kan bo sammen med resten av familien, men samtidig kunne bo adskilt. Oslo trenger flere generasjonsboliger.

Alsabeegh er også sterkt opptatt av at utviklingen går i retning av at den enkelte innbygger må ta mer ansvar for seg selv og sitt eget liv. Vi blir stadig flere eldre og det blir vanskeligere å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til de ulike omsorgstjenestene.

– Derfor må vi legge til rette for at familie, venner og frivillige i større utstrekning enn i dag kan hjelpe hverandre.

Tap av

– Og så må vi aldri miste av synet at selv om en har noen år på baken, så er en en viktig ressurs i ethvert samfunn.

– Noen oppfatter seg som en pest og en plage. En det ikke lenger er bruk for. Er ikke det riktig oppfatning?

– Nei. På ingen måte. Det ikke å inkludere de eldre, er i virkeligheten et tap for samfunnet. Her er det massevis av kunnskap, livserfaringer og hjelpende hender. Samfunnet som sådan taper mye hvis ikke disse ressursene brukes.

– Må eldre hjelpe eldre?

– Ja, det også. Eldre kan stille opp for eldre, og stille opp for unge. Ikke for at det offentlige skal spare penger, men fordi det å hjelpe andre, uansett alder, øker livskvaliteten. Det å være frivillig, er en berikelse for den enkelte.

Bydel Ullern drifter to seniorsentre. Et på Skøyen og et på Lilleaker. Begge steder drives med stor hjelp av frivillige. Uten dem ville det ikke vært mulig å gi de tilbudene som i dag serveres bydelens innbyggere. Det er mange som bruker senterne. For eksempel var det mange som fant veien til Kultursenteret sist høst – vel 300 i uka.

– Slike møteplasser er viktige ressurser for alle lokalsamfunn, sier Abdullah Alsabeehg, som mandag 30. januar blir å høre på Ullern kultursenter.

Les også

«Bor vi slik at vi skaper ensomhet?»

MandagsSTOPPEN

13. FEBRUAR: GUDMUND J. WISLØFF

Diakon ved Diakonhjemmets sykehus

Våke og nærværtjenesten

Øyeblikksomsorg

27. FEBRUAR: MARI BILBEN OG ARNE HARALD FOSS

Hhv. fra Bydel Ullern og Stiftelsen livsglede for Eldre

Vil du være med på å lage morgendagens verktøy for hjemmeboende?

Vil du være med på å hindre uønskede hendelser i hjemmet?

Hvordan finner jeg rett hjelp når jeg selv har behov for det?

Bli med på workshop – bidra til løsningene!

13. MARS: RAGNHILD BANG NES

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Hverdagsmøtenes magiske helbred

27. MARS: BENTE OTTO

Avd. dir. for helse og mestring i Bydel Ullern

Demensplanen for Bydel Ullern