RØA: Ett år før avtalen utløper, har Røa IL og Northcom forlenget og utvidet samarbeidsavtalen. Aina Hagen Stomperud og Morten Stomperud, eiere av Northcom, bor selv på Røa. De ser verdien av å engasjere seg lokalt.

Northcom, som er en ledende leverandør av kritiske kommunikasjonsløsninger, startet samarbeidet med Røa IL Fotball midt i korona-pandemi. De ønsket å gjøre noe ekstra for å sikre at trenerkompetansen i idrettslaget ble værende og at barn og ungdom fortsatt skulle ha et godt fotballtilbud innenfor restriksjonene som ble innført.

Ekteparet har selv hatt tre barn med i Røa IL. Den yngste er fortsatt aktiv i fotballen.

Da de inngikk avtalen med Røa IL i 2020 var Morten Stomperud tydelig på at de tenkte langsiktig, og at Northcom hadde en intensjon om å være med lenge. Nå vil de være med minst til år 2027.

– Dere har betydd mye for Røa IL Fotball i vanskelige år med pandemi og skal ha mye av æren for at Røa IL kunne skape aktiviteter som gjorde at barn og unge fortsatte med idrett og antall medlemmer faktisk økte under koronapandemien.

– Hva tenker og motiverer Northcom til et slikt engasjement?

Morten Stomperud svarer: – Northcom har valgt å øke sin ressursbruk i samarbeidsavtalen med Røa IL Fotball. For oss er dette viktig i forhold til vår måte å ta samfunnsansvar på.

Mange har et inntrykk av at behovene for ekstra økonomisk støtte ikke gjelder for de som bor på vestkanten i Oslo.

– Vi bor på Røa selv, og vi vet at dette ikke stemmer, sier Aina og Morten. – Vi er engasjert i Røa også som frivillige, og ser at det stadig blir flere som får trangere privatøkonomi og som takker nei til turer og arrangementer som lagene deres planlegger.

– Det er riktig at gjennomsnittsinntektene på Røa er en god del høyere enn gjennomsnittet i Oslo. Alt for få tenker over at det er nettopp i slike områder – når forskjellene er så store – at ulikhetene føles ekstra belastende for barn og foreldre som ikke har mulighet til å la barna delta på aktiviteter, turneringer og cup’er sammen med resten av laget. For disse føles forskjellene ekstra store, sier Aina.

De ønsker å bidra til å øke oppmerksomheten mot denne utfordringen og at kostnadene holdes nede i idrettslaget, samtidig som de vil gi en økonomisk støtte hvert år. Denne støtten vil Røa IL Fotball disponere til for å gi økonomisk støtte til familiene som trenger det aller mest, slik at barna og ungdommene deres blir inkludert og kan delta sammen med de andre.

Daglig leder i Røa IL, Roger Bjørn Haugen, sier: – Røa IL har en lang tradisjon og gode rutiner for dette. Jeg behandler slike behov selv, og dette er strengt konfidensielt. Alle som har behov for støtte, kan være trygge på at deres situasjon og behov ikke deles med andre – verken i idrettslaget eller Northcom.

– Å bistå familier med lav inntekt og økonomiske utfordringer, slik at barna og ungdommene får delta på aktiviteter, cup’er og turneringer i likhet med de andre på laget, betyr mye for fellesskapet i et lag. Alle Skal Med, og fotball skal og bør være en sport for alle. Vi i Northcom er i en situasjon der vi har muligheten til, og ønsker utgjøre en forskjell for de som trenger det mest i Røa IL. Derfor har vi tatt initiativ til «Prosjekt Northcom Alle Skal Med», sier Morten og Aina.

Northcom blir også «eiere» av den populære barnecupen som i en årrekke har blitt arrangert i september på Røabanen. Allerede fra høsten blir dette «Røa Northcom HøstCup».

Styreleder Anders Sætre i Røa IL Fotball sier: – Vi er veldig takknemlige for at Northcom er med på vårt lag fordi at de også på denne måten hjelper oss ledere å jobbe langsiktig og gi medlemmene bedre forutsigbarhet.