OSLO: Enighet i Oslopakke 3-forhandlingene sikrer at politikerne i Oslo og Viken kan gjennomføre Fornebubanen. Samtidig øker snittprisen i bomringen med 40 prosent, mens Majorstua stasjon legges på is, skriver Avisa Oslo.

Avisa Oslo erfarer at bomtakstenes snittpris går opp fra 9,4 kroner til 13,1 kroner – om lag 40 prosent – som følge av enigheten. Dette skal kunne dekke Fornebubanen uten Majorstuen stasjon. Dermed legges Majorstuen stasjon på is.

Elbilene skal nå betale 50 prosent i bomringen, opp fra 40 prosent. Det vil si at elbiler nå skal betale halvparten av det fossilbiler betaler i bomringen.

Bomtakstene vil endres i to trinn. Den første endringen vil gjelde fra 01.09.2022. Det neste trinnet innføres 01.01.2024. Innkreving av bompenger administreres av Fjellinjen AS. Avtalen skal endelig godkjennes av Bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken, samtidig som disse tar stilling til videre utbygging av Fornebubanen.

Nytt signalanlegg på T-banen skal prioriteres i pakka. Det samme gjelder å dekke det store vedlikeholdsetterslepet T-banen har. Sykkelsatsningen skal også øke som følge av enigheten.

Selv om enigheten sikrer en mulig finansiering av Fornebubanen, er ikke prosjektet automatisk reddet.