VÆKERØ: Akersposten møtte Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget, Bente Christensen og leder av bydelsutvalget Carl Oscar Pedersen (H).

Det har stormet rundt Fornebubanen den siste tiden, som så langt har endt opp med at Oslo Ap med Raymond Johansen har stilt en del krav for å fortsette byggingen av Fornebubanen. Oppe i alt dette er også Vækerø stasjon i faresonen, som mange mener er en forutsetning for bolig og næringsutvikling i Bestumkilen.

Les også: Raymond Johansen: Seks krav for å støtte Fornebubanen

Helt nødvendig og bærekraftig

– Vi i Ullern Ap har hele tiden vært klare på at Fornebubanen skal fullføres. Det er det overordnede perspektivet. Det har vært en intern debatt i Ap, hvor blant annet partikolleger, også fra andre deler av byen, peker på at alle ressurser står i fare for å bli brukt på Fornebubanen. Det er stilt seks krav til videre satsning. Noe må til for at Fornebubanen skal fullføres, sier Christensen.

Dette er egentlig ikke kontroversielt. Dette må bare gjennomføres. Dette prosjektet er av vesentlig betydning for hele Oslo-området. Vi må se fremover og hvilken stor betydning Fornebubanen vil få i fremtiden. Den er allerede sterkt forsinket, og dette er en type infrastruktur som er helt nødvendig og bærekraftig, sier Pedersen.

Jeg er fristet til å sammenlikne med de modige politikerne som turte å satse på Bergensbanen for å binde landet sammen. Den kostet den gang like mye som et statsbudsjett. Lokalt ble Lilleakerbanen bygget i 1919, og den gang var det nesten ikke hus langs linjen, men man visste hva som ville komme. I likhet med tidligere trenger vi modige politikere for at planene skal bli fullført. Det betyr også at vi må jobbe videre med Majorstuen stasjon, slik at vi får den gode tilknytningen mellom øst og vest i byen, fortsetter Pedersen.

Les også:Raymond Johansen om protestene i øst: – Motstanden har vært stor

Fordeler for begge sider av byen

Jeg vet at spørsmålet om å bygge Fornebubanen nå er kontroversielt i bydeler øst i byen på grunn av kostnadene. Men, man må se dette i et større perspektiv. Det er ikke snakk om øst mot vest. Beboere på begge sider av byen vil ha fordeler av denne banen, særlig når det gjelder tilgang til arbeidsplasser i bydelene. Med banen kan du bosette deg i øst og ha rask tilgang til arbeidsplasser i vest og visa versa. Det åpner for mer fleksibel boligbygging, hvor flere områder blir attraktive å bo i, sier Christensen og fortsetter

– Samtidig har Ruter sagt at prosjektet er lite verdt om man kutter deler av prosjektet. Det betyr at tilknytningen av banen på Majorstuen må fullføres. Vi forventer at staten og Viken vil bidra mer, slik at vi kan fullføre Fornebubanen. Staten må se viktigheten av dette, når man vet hvilken betydning Osloregionen har for hele landet.

100.000 arbeidsplasser

– Det er som Christensen sier. Banen vil gi flere positive ringvirkninger. Ikke minst gjelder det boligutviklingen på Fornebulandet, som også har betydning for Oslo. Tilknytningen vil også være positivt for boligutviklingen i de østlige bydeler. Uavhengig av hvor du bor, kan du med Fornebubanen få tilgang til store arbeidsplasser om du skal til øst eller vest i byen, sier Pedersen.

Det er for eksempel store arbeidsplasser på Skøyen, Vækerø, Lysaker og Fornebu. Til sammen rundt 100.000 arbeidsplasser. Det å kunne sette seg på t-banen og bli fraktet til disse arbeidsplassene raskt og fossilfritt, er i tråd med den kollektivsatsningen vi alle ønsker. Nå er denne trafikken i stor grad bilbasert eller basert på busser som står og stamper i rushtrafikken. Det kan ikke være fremtiden. Nå må vi få en omforent løsning som tar oss videre, understreker Christensen.

Må stå i det

Hva så med Vækerø stasjon? Flere har tatt til orde for å droppe denne for å spare penger.

– Nei, det må absolutt ikke skje. Området rundt den planlagte stasjonen er tatt ut som et utviklingsområde for boligutviklingen. Uten stasjonen vil utviklingen av nye boliger stoppe opp, sier Christensen.

Ja, stasjonen er veldig viktig for området. Grunneierne i området har også sagt at de vil gi bidrag. Bydelen har møtt grunneierlaget, som har tatt initiativet til å utrede og skissere en mulig løsning for ny boligbebyggelse med strandlinje langs Bestumkilen. De mener at gjennom grunneierbidrag og med trafikkgrunnlaget, vil en ny stasjon her være selvfinansierende. Vi kan ikke ende opp med en bane som ikke stopper mellom Skøyen og Lysaker. Det vil ramme utviklingen av en viktig del av bydelen, sier Pedersen.

Les saken: Slik ser de for seg nye Vækerø. Frykter for prosjektets fremtid etter milliardsprekk

– Vi forventer at politikerne ser alvoret i dette og at Fornebubanen realiseres etter planene. Det blir riktignok langt dyrere enn antatt, etter en rekke uforutsigbare kostnadsøkninger. Vi er nødt til å leve med det og vi er nødt til å bli omforent om den videre driften. Og jeg mener som tidligere sagt, at staten har en viktig rolle i dette, understreker Christensen.

Nå trenger vi politikere som tør å stå i det, avslutter Pedersen.