SMESTAD: Det vakte reaksjoner da Utdanningsetaten varslet en reguleringssak som innenbærer en gigantskole på Smestad, med opp til 1300 elever fordelt på ungdomsskole og barneskole på Smestad. Nå er et helt annet forslag ute til høring.

– Jeg er utrolig glad for at Høyres forslag om at Hoff bygges som en ren ungdomsskole og Smestad som en ren barneskole nå blir utredet. Nå håper jeg alle foreldre bretter opp ermene og sender tydelig beskjed om at dette er til barnas beste. Sammen skal vi vinne denne kampen, sier Høyres skolepolitiske talsmann i bystyret, Mehmet Kaan Inan, som vi møter ved Smestad skole.

FAU, ulike organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres til å skrive inn sine ønsker og behov i denne høringsfasen. Alternativet er som tidligere omtalt, at det bygges en stor ungdomsskole ved siden av Smestad skole og at Hoff skole blir en blanding av barne- og ungdomsskole.

Les mer om høringen og finn skjema for å legge inn høringsuttalelse her.

Til øverste politiske nivå

De to lokale Høyre-representantene i bydelsutvalget, Birgit Osnes og Ingrid Hopp, skal ha mye av æren for at ideen om en ren ungdomsskole på Hoff og en ren utvidet barneskole på Smestad, kom til politisk behandling på øverste nivå. I bystyret var det Mehmet Kaan Inan som fikk saken på sakskartet i bystyret, i forbindelse med behandlingen av skolebehovsplanen. Det endte opp med et vedtak, med støtte fra Frp og byrådspartiene som lyder: [b]Bystyret ber byrådet vurdere at Hoff skole dimensjoneres som ren ungdomsskole og Smestad skole som ren barneskole.

– Det er flott å se at den ideen vi kom opp med for noen år siden, hvorfor ikke utvide barneskolen samtidig som Smestad skole pusses opp, har fått gjennomslag. Det var i motsetning til planen om å etablere en gigantisk ungdomsskole ved siden av barneskolen. Det vil blant annet innebære at store deler av barnas friområder forsvinner sammen med skolehagen. Planen om to skoler med en blanding av rundt 1300 elever fra seks år og opp til 15 år på samme område, så vi på som urealistisk. Vi er glade for at FAU og skolens ledelse hele veien har gått inn for å bevare Smestad skole som en ren barneskole, sier Birgit Osnes (H), leder av bydelsutvalgets kultur- og oppvekstkomité.[/b]

Må pushe på

Høyres gruppeleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern, Ingrid Hopp, viser til at et enstemmig bydelsutvalg har gått inn for alternativet, Hoff som ren ungdomsskole når den blir bygget og Smestad fortsetter som utvidet barneskole etter rehabilitering.

– Det er en seier for oss alle at denne saken nå skal utredes. Den berører foreldre og barn i tre bydeler, Ullern, Vestre Aker og Frogner. Jeg er glad for at alle partiene i vårt bydelsutvalg, sammen og hver for seg, har jobbet inn saken mot sine respektive partier i rådhuset, uansett partitilhørighet. Det er viktig at partiene fortsetter å pushe på i denne saken, sier Hopp, som peker på det gode samarbeidet med FAU, skolens ledelse og driftsstyre.

Mehmet Kaan Inan understreker at seieren ikke er vunnet og at kampen fortsetter.

– Dette er en utrolig stor seier og seieren skyldes utelukkende det store engasjementet foreldrene har vist. Nå har høringsprosessen startet og vi må holde på helt til kampen er vunnet. Jeg har i hvert fall ikke tenkt til å gi meg, sier Kaan Inan.