Sjette mars kommenterer byråd Stav på spørsmål fra Akersposten. Problemet er at hun ikke kommer til kjernen av problemet. Når spørsmålet dreier seg om at Rosa busser ikke får sluppet av de eldre på en hensiktsmessig måte, svarer hun: «Her er det fjernet parkeringsplasser for å få plass til bedre sykkeltilrettelegging, og for å hindre trafikkfarlige situasjoner. Strekningen ligger inne i plan for sykkelveinettet, og Bymiljøetaten har valgt å tilrettelegge med egen infrastruktur for syklende oppover, for å bedre trafikksikkerheten.»

Hundremeter sykkelvei er altså viktigere enn tilrettelegging for eldre, det er smått utrolig. Det kan tillegges at byråden er fornøyd med at det er HC-parkering og leveringslomme som kan benyttes for «kort stans for å slippe personer av eller på er mulig», men det er altså på feil side av veien. Og alle som er lokalkjent vet at å passere Borgenveien, spesielt vinterstid, for å komme til senteret ikke er ufarlig.

I svar til spørsmål jeg har stilt henne svarer hun: «Tiltakene bidrar til et mer oversiktlig kjøremønster og bedre trafikksikkerhet, også for bilister.» Det er jeg sikker på at ingen lokalkjente er enig i.

Jeg mistenker at byråden ikke har vært på befaring på stedet. Den «sykkeltilretteleggingen» hun nevner, er jo en vits. En cirka 100 meter strekning som starter i et kryss og ender i ingenting, uten noen sammenheng med sykkelveinettet. Det kan jo også nevnes at det finnes en hovedsykkelvei rett i nærheten.

Løsningen på trafikkutfordringene og en hensiktsmessig adgang til seniorsenteret er å fjerne sykkelstien og opprette parkeringslomme utenfor seniorsenteret og en lomme for kortidsparkering (max 15 minutter), tilpasset muligheten for å levere og hente på renseri og apotek, også på østsiden av Borgenveien.

Et annet problem som jeg har tatt opp, men som hun ikke kommenterer, er at eiendomsgrensene er uhensiktsmessige, det er faktisk slik at den private grunneieren eier en stor del av Borgenveien, mens kommunen eier deler av fortauet. Det praktiske nå hadde vært å gjøre et makeskifte, så eieren av Vinderensenteret får full kontroll på fortauet/plassen. Når det er på plass, forventer jeg at grunneier og kommunen blir enig om en oppgradering av området, med beplantning, benker, dreneringsbed som både vil forskjønne og hindre ulovlig parkering på fortauet.

Jeg er sikker på at hvis vi legger til rette for bedre trafikkavvikling og begrenset kortidsparkering, sammen med oppgradering av plassen/fortauet, så vil bilistene respektere dette og derfor ikke ta seg til rette slik de har gjort i vinter.

Utfordringene i Borgenveien må løses, og jeg ber byråden ta seg en tur for å oppleve med egne øyne hvor dårlig dagens løsning er.

Her er noen av sakene om "nye" Vinderen:

LES OGSÅ: