Annonse

Dette er en annonse fra Bydel Ullern

Bydel Ullern søker etter støttekontakter til mennesker som trenger bistand til å delta på ulike fritidsaktiviteter på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale begrensninger.

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Oppdragene varierer i omfang, mest vanlig er treff på 2-4 timer i uken, enten på dagtid, ettermiddag/kveld eller eventuelt helg.

Som støttekontakt blir du ikke fast ansatt, men jobber som oppdragstaker for Bydel Ullern.

Vi har til enhver tid behov for støttekontakter til oppdrag med ulikt omfang. Vi forsøker koble oppdragstaker og tjenestemottaker ut fra felles interesser og alder. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging. Vi har fortiden behov for støttekontakter som kan prate ukrainsk/russisk.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn på intervju fortløpende på bakgrunn av hvilke oppdrag som til enhver tid er tilgjengelig.

Hvis du ønsker vite mer om støttekontakttjenesten og oppdrag, ta kontakt med oss! Les mer her

Annonse

Dette er en annonse fra Bydel Ullern