Det skriver Estate Nyheter.

I februar skrev Estate Nyheter at Dark Arkitekter – på vegne av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS – hadde søkt om rammetillatelse for oppføring av nytt kontor- og forskningsbygg ved Ullernchausseen 66 i Oslo. På eiendommen er det oppført et byggverk som går under navnet OCCI.

Bygget huser Ullern videregående skole, samt kombinerte kontor og laboratoriearealer hvor det primært jobbes med kreftforskning.

Like ved planlegges det oppført et nytt bygg på 7 etasjer med et bruksareal på 8.004 kvadratmeter. På bakkeplan og i etasjen over tilrettelegges det for kantine, kombinert med møtesenter. Nevnte funksjoner er lagt i de to nederste etasjene fordi «de er av mer utadrettet art enn øvrige funksjoner, og derfor vil være med å aktivisere gateplanet.

Nå har imidlertid Plan- bygningsetaten (PBE) avslått søknaden. I et brev til Dark Arkitekter skriver etaten at tiltaket er i strid med reguleringsplanens § 7om parkering, og at dispensasjon fra denne ikke kan gis.

Les hele saken på Estate Nyheter.