LILLEAKER: Det skjer på Ullern kultursenter 8. februar klokken 12.00.

– Eksporten skjedde hovedsakelig fra kysten på Østlandet.

– Den gikk hvor?

– I hovedsak til Storbritannia og til kontinentet. Vi snakker her om en virksomhet, som sysselsatte mange tusen mennesker, sier Norseng, som også har vært forskningsleder ved Norsk Maritimt Museum. Han legger til at det å bruke naturis på denne måten i stort omfang var starten på en moderniseringsprosess. Fram til da, var tørking og salting metodene en brukte for å lagre mat over tid.

Det foregikk sporadisk eksport av is både fra Trøndelag, Vestlandet og Vest-Agder, men først og fremst østpå, mellom Risør og Halden, særlig i Telemark og rundt Indre Oslofjord.

Noe helt nytt

– Mat kan holde seg ferskt lenge ved hjelp av is. Det nye var at dette foregikk i stort omfang. Byggeriene begynte å bruke is for å lage undergjæret øl. En begynte å ha med is ut på fiskefeltet og når en kom til land, kunne folk for eksempel kjøpe fersk makrell og ta seg en kald pils, sier Norseng. Han har vært prosjektleder for «Den siste istid». Det heter da også hans siste forskningsrapport.

– Dette gjorde at de store massene nå fikk tilgang til fersk mat.

Dette er forløperen til kjøleskapet. Her i landet kom de første kjøleskapene på 1950-tallet.

– Denne revolusjonerende måten å oppbevare mat på, skjedde samtidig som den industrielle revolusjonen.

Fish and chips til de store massene, ble plutselig en realitet.

På Årvoll til utpå 1960-tallet

Storhetstiden var fra 1850 til 1914, men dette industrieventyret startet allerede i første halvdel av 1800-tallet og varte helt fram til 1960-tallet.

– Både fiskere, fiskehandlere og bønder brukte lenge naturis til kjøling. De siste som skar naturis for salg i Oslo, var på Årvoll. De holdt det gående ut sesongen 1967-68, forteller Norseng. Det var en billig måte å holde noe kaldt på – for eksempel melk.

– Hvor ble Årvoll-isen levert?

– Blant annet til butikker, hoteller og restauranter.

En ressurs

– Hvor lenge var Norge hovedleverandør til nord- og vesteuropeiske land?

– I godt og vel 60 år.

På den tiden ga naturen oss is i overflod halve året, og den kunne lagres i godt isolerte ishus til neste år. Med de klimaendringene vi nå opplever, er det trolig ikke mange som kan forestille seg den store iseksporten. Det er noen år siden isbrytere var i sving for å holde Oslofjorden åpen.

– Fra tid til annen treffer jeg mennesker som har vært med far eller farfar og sett hvordan en skar ut is. De som er vokst opp på mindre steder langs kysten, minnes denne tiden, sier Per Norseng. Den 8. februar kan du høre mer om denne spennende istiden få i dag har et forhold til.

Naturishandel oppstod som en betydelig industri tidlig på 1800-tallet, først i USA. Den nye middelklasse vokste fram og de ville ha fersk mat og kalde drikker. Dette skulle transporteres over store avstander. Isblokker ble løsningen. Etter hvert ble den nye mat- og drikkekulturen også tilgjengelig for arbeiderklassen i vår del av verden.