HOFF/SKØYEN: Siden mars 2020 har Feberpoliklinikk Vest vært vestlige bydelers viktigste våpen i kampen mot korona-viruset, og siden 23. mars har klinikken hatt lokaler på Volvat. Nå er klinikken flyttet til Hovfaret 13 på Skøyen.

– Det siste halvåret har vi testet mellom 150 og 350 personer hver dag, sier lederen av poliklinikken, fastlege Stig Asplin.

To oppgaver

Feberpoliklinikken har to hovedoppgaver: Å undersøke alle som har feber eller andre tegn på Covid-19, og å teste alle som enten selv har symptomer eller har vært i kontakt med noen smittede. I tillegg har klinikkens leger bakvakt for smittevernkontoret og vaksinasjonskontorene i de respektive bydeler. Både bydelene Ullern, Vestre Aker, Frogner og Nordre Aker sender pasienter til Feberpoliklinikk Vest.

– Helt siden pandemien begynte har klinikken vært fastlegenes forlengede arm og tatt imot alle med feber og hoste eller andre symptomer på Covid-19. Dette for å unngå at fastlegekontorene ble smittesteder. På feberpoliklinikken har pasientene blitt tatt i mot av leger og annet helsepersonell i fullt smittevernutstyr, sier Asplin.

Ingen ansatte smittet

– Det har vært trygt å jobbe på feberpoliklinikken, sier Stig Asplin. – Ikke en eneste av våre ansatte har blitt smittet mens de har jobbet tett på pasienter som muligens var smittet med korona. Nå er det riktignok bare mellom én og fem prosent av pasientene våre som faktisk har smitten. Men vi må selvfølgelig behandle alle som om de var det.

– Dessuten er det viktig for oss at pasientene holder avstand seg imellom og at de spriter hendene sine og bruker munnbind ved besøket hos oss. Det skal være trygt både for ansatte og pasienter, sier han

Større plass

De nye lokalene er vesentlig større enn de klinikken disponerte på Volvat

– Det betyr blant annet at man slipper å stå ute og vente når man skal til undersøkelse, for det er god plass også i ventesonen inne. Det er jo en fordel når minusgradene kryper nedover eller når regn og vind pisker i ansiktet, sier Asplin.

Kommunen har nå god testkapasitet. Går man inn på kommunens app (skriv coronatest oslo kommune) og velger Feberpoliklinikk Vest, får man time samme dag om man ikke melder seg alt for sent på dagen. Svaret på testen søker man opp på Helsenorge.no innen tre dager, men oftest får man svar dagen etter.

– Kom heller én gang for mye enn én for lite, insisterer Asplin. – Skal vi vinne kampen mot viruset uten for mange tap, er det å teste seg noe av det viktigste man kan gjøre, selv ved vage symptomer eller kjent kontakt med noen som er smittet.

Smitte i middagsselskap

– En dame i åttiårsalderen fortalte meg at hun hadde invitert noen få venninner til førjulstreff med god mat. Hun hadde spredd gjestene slik at de holdt god avstand. Allikevel ble brorparten av selskapet smittet, og flere av dem smittet sine menn. Heldigvis endte det godt, men det viser hvor viktig det er å redusere sosial omgang, avslutter legen.

LES OGSÅ: Her kommer Bydel Ullerns nye vaksinesenter