LILLEAKER: – Her var det et forbedringspotensial, fortsetter Foss. I disse dager kan åpningen av Follobanen tyde på at det er et stykke igjen før alt er på stell på dette området for Bane Nor.

Fadesen i forbindelse med Follobanen vil bli diskutert og analysert i lang tid framover.

– Er det slike hendelser riksrevisjonen ser nærmere på?

– Vi ser på helheten. Vi har kontrollert Bane Nor tidligere og levert rapporter. Kanskje noen vil ha nytte av å kikke på de rapportene på nytt? sier han.

Det har kommet fram at toppledelsen ikke visste om problemene, som var drøftet lenger nede i systemet. Ledelsesproblemene som riksrevisjonen påpekte, er tydelig ikke løst.

Holder staten i ørene

– Riksrevisjonen har gjennomgått en naturlig utvikling fra starten og til nå, fortsetter Foss, som var riksrevisor fra 2014 til 2021. Det vil si at han var daglig leder samt leder av revisorkollegiet. Onsdag 25. januar kan du høre ham på Ullern kultursenter. Her vil han fortelle om hvordan riksrevisjonen holder staten i ørene.

– Trenger staten at noen passer på staten? Kan ikke staten passe på seg selv?

– De private blir revidert. Det er ikke noe forskjell her, men revideringen har gått mer og mer over til å bli en kontroll.

Fra Eidsvolls-mennene til kontrollorgan

Eidsvolds-mennene var på ballen helt fra starten. Allerede da grunnloven ble vedtatt, var riksrevisjonen med i § 75 k. Der står det at Stortinget utnevner fem statsrevisorer.

– Allerede to år senere, i 1816, ble de fem første utnevnt, sier Foss. De måtte vente på instruksen helt til 1821. Året etter ble Riksrevisjonsdepartementet opprettet.

– Det er Stortinget som har bedt om at Staten – altså Regjeringen – skal kontrolleres.

– Kort fortalt, hva gjør dere?

– Riksrevisjonen kontrollerer hvordan Regjeringen og statens organer utfører oppgavene sine – og om den gjør det. Hvis for eksempel det kommer en reform, vil Riksrevisjonen – etter noen år – sjekke om den er implementert og hvordan det har gått.

– Nå vet vel hele Norge at det er noe som heter Ullern helsehus. Har Oslo en «riksrevisor»?

– Ja. Oslo kommunerevisjon.

Krav på å få vite

Riksrevisjonen har et samfunnsoppdrag. Det er Stortingets eldste kontrollorgan. Som innbygger har du og jeg krav på å få vite om de beslutningene de folkevalgte gjør, blir fulgt opp.

– Vi har for eksempel levert tre rapporter om barnevernet her i landet. Vi har også levert to-tre rapporter om forsvaret.

– Det er et stort spenn. For stort?

– Vi skal kontrollere alle områder staten har ansvar for. Riksrevisjonen består av mange svært dyktige medarbeidere med bred erfaring på ulike områder.

– Var det en interessant jobb?

– Ja, så absolutt, sier Foss som var 60 år da han tok skrittet ut av politikken. Han var stortingsrepresentant i hele åtte stortingsperioder – fra 1981 til 2013. Der har han vært medlem både av energi- og industrikomiteen, finanskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han har også vært medlem av Stortingets presidentskap. Han har dessuten innehatt nestledervervet i partiet.

Mange av Akerspostens lesere vil trolig huske Per-Kristian Foss som finansminister. Det var han i fire år. Hans inntreden i politikken skjedde allerede i 1973. Da ble han formann i Unge Høyre. Han har vært en av Høyres mest sentrale politikere.

Erfaring

– Var det vanskelig å gå fra å være politiker og til å skulle kontrollere det tidligere kolleger ba deg om å følge opp?

– Jeg syntes det gikk greit. Jeg tror det er nødvendig at vedkommende som skal inneha denne stillingen, bør ha med seg en god porsjon erfaring. Det kommer godt med, sier Per-Kristian Foss, som legger til at de er et kollegium av fem som utgjør styret. De fem behandler alle rapportene.

Dagens riksrevisor er Karl Eirik Schøtt-Pedersen. Også en person med lang og bred erfaring bak seg.

Du kan komme og høre Per-Kristian Foss snakke om Riksrevisjonens arbeid onsdag 25. januar klokken 12.00 på Ullern kultursenter.