SKØYEN: Hennes uttalelser er knyttet til et nettmøte om medvirkning og stedsutvikling, arrangert av Oslo Velforbund, 13. april 2021, sammen med Vellenes Fellesorganisasjon og Fortidsminneforeningen. Kielland redegjør for hva som er viktig for å få til gode medvirknngsprosesser og hvilke tiltak som kan gjøres for å få dette til.

Skøyen fikk stryk

I den forbindelse gir hun også eksempler på planprosesser hvor medvirkning ikke har fungert godt nok. Områderegulering Skøyen blir brukt som eksempel. Kommunerevisjonen har også tidligere vært kritisk til medvirkningsprosessen i forbindelse med områdereguleringen.

Les saken: «Beboerne trygler om medvirkning, men blir overkjørt»

Det er Christian Sømme i «Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering» som gjør Akersposten oppmerksom på Kiellands uttalelser under dette møtet. Møtet er i sin helhet på youtube. Klikk på denne lenken for å høre etatdirektørens innlegg. Her er noen uttalelser fra Kielland, som Sømme refererer fra møtet.

"Vi må erkjenne at ikke alle planprosesser i Oslo har hatt gode nok medvirkningsprosesser. [...]
Senere så har vi hatt besøk av Kommunerevisjonen i 2020 med en rapport om medvirkning De så på prosessene knyttet til Skøyen og Mortensrud. Som kjent for kanskje flere av dere fikk Mortensrud-prosessen godkjent i revisjonen, mens Skøyen fikk stryk. [...]
I andre tilfeller er utfordringen at vi har det travelt. Skøyen-planen har fått mye kritikk for medvirkningen. Her kan vi bare si at hastverk er lastverk når det kommer til medvirkning. Plan- og bygningsetaten hadde svært stramme tidsfrister for lå levere planforslaget og det ble gjort et valg om at medvirkningen skulle skje ved offentlig ettersyn av planen - altså høringsperioden. I etterkant kan vi si at dette var en feil beslutning og at resultat ikke ble en raskt levert plan, kanskje på grunn av manglende medvirkning. Tiden er også et dilemma når man skal gjennomføre raskere planprosesser med mer og bedre medvirkning enn før, og jeg har ikke fasiten på hvordan dette skal løses per i dag."

Les også: «Forlanger reell medvirkning etter rapport»

Reell ble ikke-reell

Selv om Kommunerevisjonen var kritisk til selve medvirkningsprosessen i forbindelse med Områdereguelring Skøyen, så viste også Kommunerevisjonen til et eksempel på reell medvirkning. Plan- og bygningsetaten tok nemlig et grep i forbindelse med innspill i selve høringsperioden. Etaten endret det opprinnelige planforslaget etter innspill fra innbyggere, vel og berørte aktører. Det dreide seg om å få begrenset byggehøyder fra maks 16 til 12 etasjer og lavere utnyttelsesgrad enn det som var beskrevet i planforslaget. Dette tok PBE altså på fullt alvor og reduserte byggehøydene i sitt nye forslag, i tråd med de entydige innspillene som hadde kommet. Dette ble da også mottatt positivt av alle som hadde engasjert seg og uttalt seg i saken og ga en følelse av reell medvirkning på dette med byggehøyder.

Det varte ikke lenge, da byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) instruerte PBE om at maks byggehøyde skulle være 16 etasjer. Hennes instruks kom etter at kommunerevisjonens arbeid var avsluttet og ville neppe bli brukt som eksempel på god medvirkning. Så har da også Marcussen tidligere understreket at medvirkning og medbestemmelse er to forskjellige ting. Det er som alle vet, politikerne som til syvende og sist bestemmer.

Les saken: Fra 12 til 16 etasjer på Skøyen

Følg Akersposten på Facebook