WYLLERLØYPA: Det er snakk om en liten veibit mot bommen, som stenger av den store parkeringsplassen nederst i Wyllerløypa. Det er mange som bruker området til trening eller rekreasjon. Motbakkeløpet «Oslos bratteste» arrangeres for eksempel hvert år fra bunnen av Wyllerløypa og opp til Tryvann, med unntak av fjorårets koronaavbrekk.

Den løypa trenger trening. Den 2,5 kilometer lange løypa er bratt og tung, og særlig startpartiet som kalles «Helveteskneika», er ikke akkurat motiverende for løpere med normal kondis.

Saken fortsetter under bildene..


900 kroner svir

Uansett, noen parkerer så nær bommen som mulig. Det er en liten strekning av veien hvor det ikke er gjennomgående trafikk. Etter en solsvett tur i Wyllerløypa, er det lite hyggelig med en rekke biler med solgule lapper på frontruten. 900 kroner sved for flere i solsteken i pinsen.

Er dette riktig da? Det er ikke noe parkering forbudt-skilt her, utbryter en førstegangsbesøkende, som ikke har fått med seg soneparkering forbudt-skiltet ved avkjørselen fra Sørkedalsveien.

En far med barnevogn har klart å ta seg til topps med barnevogn på veiene opp. Det er ganske imponerende.

– Jeg visste om parkeringsforbudet, men tok sjansen. Jeg vet at kommunens parkeringsvakter raider her av og til. Jeg ville ikke parkere på parkeringsplassen på Årnes. Vil ikke gå flere hundre meter uten fortau med barnevogn i konkurranse med biler, lastebiler og syklister. Gjort er gjort. Det er flere som spør om hvorfor ikke bommen står oppe, slik at vi kan bruke parkeringsplassen her, i hvert fall i helgene. Det er jo også underlig at det ikke skal være lov å parkere her. Veien er bred og uten trafikk, sier mannen, som vil være anonym.


Vinterparkering

Det er et spørsmål, som vi sender videre til Tryvann Vinterpark, som etter et døgn ikke har svart på forespørselen.

Akersposten vil tro at bommen er nede om sommeren, på grunn av den vedtatte reguleringsplanen for adkomstveien til Wyllerløypa og parkeringsplassen, som tillater vinterparkering. Det er ikke nevnt sommerparkering i reguleringsvedtaket.

I og med at utfartsparkeringen på Årnes er eneste lovlige parkering i sommerhalvåret, bør kanskje kommunen anlegge et fortau bort til Wyllerveien. Det er til tider mange som bruker Wyller-området, også om sommeren..

Det er også mulig med bussforbindelse, hvor bussen til området stopper ved Årnes utfartsparkering. Tilbake ligger bussholdeplassen der Wyllerveien møter Sørkedalsveien.

Følg Akersposten på Facebook