Caroline Borch-Nielsen deltok mandag 26. oktober på en deputasjon på Teams med bystyret, der ulike interessegrupper uttalte seg om HTKs planer om å flytte sitt tennisanlegg fra Bjørnveien ved Gressbanen til Bautatomten på Midtstuen.
Borch-Nielsen representerte på deputasjonen FAU’ene ved skolene Slemdal, Vinderen. Holmen, Svendstuen, Ris, Midtstuen og Grindbakken. Med utgangspunkt i sitt innlegg i deputasjonen, har hun skrevet dette innlegget. Red.

Bautatomten på Midtstuen fremstår i dag som et forsøplet og slitent skogholt, der ingen har glede av området for annet enn transport opp til Marka og t-banestasjonen. For de som tør å gå gjennom – benyttes grusveien i all hovedsak.

Som representant for FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) på syv nærskoler opplever jeg den politiske argumentasjonen mot et tennisanlegg som en nedprioritering av de unges behov for tilstrekkelig aktivitetstilbud i Vestre Aker. Bautatomten ligger i hjertet av der barn ferdes på skolevei og der de har naturlig tilhold i forbindelse med fritiden sin.

HTKs tennisanlegg vil oppleves som et sted å være sammen. I dag må nærområdets tennisklubber si nei til over 300 barn som ønsker å spille tennis (tilsvarende 28 fulle fotballag eller 12 fulle skoleklasser). Mange barn som har fått plass, må transporteres fra Vestre Aker til Hasle for å få spille.

Vår bydel opplever stadig økende antall barn til skolene. Midtstuen skole må utvides til dobbel kapasitet, Slemdal har nylig utvidet, Holmen har blitt bygget, og Ris må ta i mot nye 150 elever der kapasiteten allerede er sprengt. De syv skolene vil ha 3500 elever. Lovpålagt kroppsøving i skoletid kan ikke utføres alene i gymsalene på grunn av manglende kapasitet. Midtstuen skole har inngått en nødvendig avtale med HTK for å avhjelpe behovet slik at elevene kan benytte HTKs anlegg. Dette har vist å være en veldig nyttig ordning for Slemdal skole i dag, som er avhengig av å få benytte Hemings lokaler.

Oslo kommune har påpekt at Vestre Aker er den bydelen med dårligst kapasitet på idrettsanlegg, og tennis i særdeleshet.

Disse barna ønsker og trenger idrettsanlegg hvor de kan utføre idretten de ønsker, ha et samlingspunkt der de kan møte venner og et uteområde som vil god plass til rekreasjon for alle som vil. Situasjonen i denne delev av bydelen i dag er at Heming, som stor fleridrettsklubb, er eneste idrettsanlegg der barn og unge kan samle seg. Og ventelistene vokser. Er det greit å si nei til barn som vil drive med idrett? Ønsker vi at de skal føle seg utenfor? Ønsker vi å signalisere til dem at idrett og fritidsaktivitet kan vi ikke tilby i vår bydel?

Politiet, Salto og helsetjenesten i Vestre Aker bruker store ressurser på de unge i dag. Det er dessverre mange unge som faller bort fra idrett, og en av grunnene er mangel på tilbud. De oppfordrer foreldre og barn til gode fritidsaktiviteter og være inkluderende. Å takke nei til HTKs anlegg fordi man benytter fem mål av et ubrukt skogholt på 19 mål, oppleves nesten som utrolig. Og ekskluderende.

Vi skal bevare grønne områder; her vil man revitalisere en skog som er mørk, trist og skummel. «Brukerne» av den forsøplede skogen i dag er russen i mai og juni, ungdom med uønsket formål og de som haster gjennom for å komme seg til Marka. Skolene og aktivitetskolene anser det som uegnet til bruk.

Med HTKs planer vil hele skogen bli vedlikeholdt med lys i renoverte stier. Oppryddingen vil gjøre den til et anvendelig friluftsområde – det er da det kommuneplanen vil?

I tillegg, et nytt samlende idrettsanlegg for barn og unge, og en hyggelig vedlikeholdt skog vil gjøre skoleveien til barn som skal til Midtstuen og Svendstuen hver dag, bli vesentlig forbedret og langt tryggere.

Her kan politikerne få tre ting på en gang: et revitalisert friluftsområde, et miljøvennlig og sårt trengt idrettsanlegg og veldig mange glade barn.

Caroline Borch-Nielsen
representerer FAU på skolene Slemdal, Vinderen. Holmen, Svendstuen, Ris, Midtstuen og Grindbakken