LILLEAKER: Det sa Marit Müller-Nilssen, seksjonsleder for vurdering og mestring i Bydel Ullern i forbindelse med åpningen av den nye ute-møteplassen på hagesiden av Ullernhjemmet og Ullern helsehus onsdag. Det opparbeidede uterommet i hagen til det gamle sykehjemmet, er nå omgjort til aktivitetssted og møtested.

I den tidligere hagen gis det nå muligheter til alt fra å ta et parti sjakk til fysisk utfoldelse. Her finnes for eksempel benkesykler, petanque-bane, parallelle bommer og en trim-trapp. Eller en kan bare rusle rundt og ta inn duften av blomster og kjenne på sommeren samt ta en kopp kaffe og få seg en prat. Bare det å være sammen med andre mennesker, er livgivende.

For store og små

Avdelingsdirektør Bente Otto sier til Akersposten at hun er veldig godt fornøyd med at denne møteplassen nå er åpen og tilgjengelig for alle.

– Dette stedet gir rom for alle – uansett alder og funksjon. Det er viktig å utvikle slike områder for på den måten å legge til rette for at mennesker kan være i aktivitet, sier Bente Otto og legger til at bare det å være sammen med andre er av stor betydning for helsa. Ved å være i aktivitet og sammen med andre, holder vi oss friske lenger.

Det er Mari Bilben, koordinator for aldersvennlig bydel, som har stått for arbeidet med å få realisert dette prosjektet.

Fra idé til handling

– Hvor kom ideen fra?

– Vi fikk presentert en idé under en idédugnad som ble arrangerte for noen år siden. Dette var et tiltak som var gjort et annet sted i landet, men så lurte vi på hvordan vi kunne tilpasse dette inn i vår bydel, sier Mari Bilben, som på det tidspunkt også arbeidet med å se på en aktivitetspark i Skøyen-området. Ideen som ble gitt bydelen, var en sti tilrettelagt for mennesker med demensutfordringer.

– Disse to ideene smeltet så sammen til ett prosjekt, sier Mari Bilben og legger til at møteplassen ved Ullernchausséen 111, åpner nå mens stien tilpasset dem som sliter med det kognitive, vil åpne senere i år.

Sanser og bevegelser

– Det er gjennom sansene vi oppfatter verden, sa Müller-Nilssen i sin tale og la også vekt på at det er gjennom sansene vi samler inntrykk som fører til følelsesmessige reaksjoner på det vi opplever. Dette lagres deretter som en erfaring og et minne i hukommelsen – der forskere mener at det er «minnet om» som er den egentlige opplevelsen.

Müller-Nilssen la også vekt på at bevegelse er frihet.

– Men bevegelse har også en umiddelbar positiv effekt på hjernen. Det fører blant annet til økt oppmerksomhet. Bevegelse har også en positiv effekt på følelsene, det bedrer hukommelsen og i tillegg kan fysisk aktivitet bidra til reduksjon av depresjon samt bedre søvnen, sa Marit Müller-Nilssen og gratulerte alle innbyggerne med den nye møteplassen og overrakte blomster til Mari Bilben for den jobben hun har gjort for å få dette til.