Rektorer og elever har dette skoleåret fortalt om utestenging, og elever som kvier seg for å gå i kantina fordi russegrupper okkuperer bord. Det er ikke greit. Vi er glade for at rektorene og elevrådslederne våre forteller om situasjonen, og hvilke utslag russetid gir på skoler i byen vår.

Utfordringene er ikke noe enkeltskoler kan løse alene. En mer inkluderende russetid krever en langsiktig og bred innsats av alle skoler.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

En «ny» russetid der kjøpepresset er borte

Mediebildet den siste tiden kan gi inntrykk av at alle elever i Oslo er russ, men slik er det ikke. En stor andel av elevene deltar ikke i den tradisjonelle russefeiringen, og et mindretall er med på buss. Derfor ønsker vi i Utdanningsetaten en dreining som gjør avgangsfeiringen mer inkluderende, og mer relevant for alle Osloskolens elever.

I høst startet vi derfor en arbeidsgruppe med elever, skoleledere og foresatte. Sentralt Ungdomsråd og Elevorganisasjonen er også med. Målet er å utvikle en «ny» russetid som samler alle, og der kjøpepresset er borte. I tillegg ser vi at vi må involvere bredt i Oslo kommune og samarbeide med politiet, andre kommuner og fylkeskommuner, bl.a. Viken fylkeskommune, som har kommet langt i dette arbeidet.

Selv om russefeiringen foregår på fritiden, påvirker den i stor grad elevenes miljø på skolen. Organisering av russegrupper er sosialt og samlende for noen, mens andre opplever å stå utenfor. Vi tror ikke at dette er noe russen skaper alene, men det blir veldig synlig i russetiden.

Opplevelsen av å stå utenfor kan prege elevene gjennom hele videregående. Det er vårt ansvar å sørge for at elevene er en del av et faglig og sosialt miljø hvor alle opplever trygghet og tilhørighet. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen, og være del av en inkluderende skolehverdag. Det gjelder i kantina, i friminuttene og i undervisningen.

Mange elever har store forventninger til russetiden, og har hatt det siden de samlet på russekort i barneårene. Vi skal derfor ta på alvor ønsket om felles opplevelser, og minner av å ha vært del av noe unikt. Elever vi snakker med, forteller at de ønsker seg en markering som har et sterkere fellesskap til skolen.

Hjelp i møte med kommersielle aktører

Russetiden kan være svært dyr. Utstyr, klær, billetter til russetreff og buss er kostbart. Vi ønsker å motvirke at penger skal avgjøre status og anerkjennelse blant ungdommene. I tillegg ser vi at russ skriver under på dårlige, og av og til ulovlige kontrakter for å kjøpe russebuss, leie lydanlegg eller kjøpe russesanger. Vi samarbeider derfor med Forbrukertilsynet, som kan gi viktig hjelp til ungdommene i møte med de kommersielle aktørene i bransjen.

Det er også en realitet at 18- og 19-åringer i Oslo har få møteplasser å velge mellom. Det gjør russebussene til attraktive møteplasser. Vi ønsker å ta mer regi på russefeiringen, og oppfordrer hele Oslo kommune til å bidra til å lage en inkluderende avgangsmarkering som alle kan ta del i. Dessverre finnes det ikke raske løsninger, eller tiltak som vil løse alle disse utfordringene.

Alle vi snakker med ønsker det samme: en inkluderende og god avgangsmarkering. For å få til det må vi voksne involvere oss i mye større grad enn vi har hatt tradisjon for å gjøre i russetida.

Ungdommene våre fortjener en skikkelig feiring etter 13-års skolegang. Vi må hjelpe dem med å bryte med kommersielle krefter, og finne måter å feire og feste på som gjør at alle er velkomne til å delta.