Det var festligheter på Røa torg 17. mai, og Akerspostne har fått denne rapporten fra arrangøren, Samfunnshus Vest. Terje Bjøro skriver:

Samfunnshus Vest arrangerte for første gang 17. mai for alle aldersgrupper på nye Røa Torg kl 13.55-15.30. Her var cirka 400 fremmøte, en riktig folkefest, strålende vær og bare blide ansikter.

Huseby Skoles Musikkorps spilte og avsluttet med en marsj før de skulle videre til Hovseterhjemmet. Komitéleder Terje Bjøro innledet og minnet om betydningen av nasjonal feiring i Henrik Wergelands ånd uten nasjonalisme og i ydmykhet overfor den krevende situasjon Europa befinner seg i. Styreleder Robert Rustad fortalte om Samfunnshusets betydning og ansvar som kulturinstitusjon for de vestlige bydeler.

Mærradalen Mannskor International sang Bjørnsons «Jeg vil verge mitt land», Paulsens «Når fjordene blåner» og Blix’ «Å, eg veit meg eit land». Intet øye var tørt efter vakker nasjonalromantisk sang.

De yngste gledet seg nok mest over tryllekunstner Chriss og dukkene Bing og Boss som fortalte om 17. mai historisk.

Og leder av Ullern, Røa og Bygdøy historielag, Knut Bryn, foredro om den lokale 17. mai-historien hvor han særlig fremhevet Asbjørn Asbjørnsens innsats.

Tidlige leder i Vestre Aker bydelsutvalg, Elin Horn Galtung, holdt en varm tale og takket for at arrangementet var muliggjort og håpet dette skal bli en tradisjon.

Elevrådsleder ved Hovseter skole, Tora Mysterud, holdt en poengtert og fin tale på vegne av de unge.

Alle fremmøtte som ville fikk kroneis som en giver hadde donert. .

17. mai er bare en fantastisk festdag. Takk til alle deltagere!