Elisabeth var født 29/11-57, vokste opp på Jeløy, tok sykepleierutdannelse på Ullevål, lederutdannelse på BI og var i mange år kommunalsjef i Bærum og Ringerike kommuner før hun kom til byrådsavdelingen i Oslo og til oss i Vestre Aker i 2017, hvor hun var bydelsdirektør til høsten 2021.

Elisabeth var et arbeidsjern og en gledesspreder. Hun fikk tøffe oppgaver i en bydel med en krevende budsjettsituasjon og røde tall. Upopulære vedtak måtte fattes og det liker som kjent ikke politikere. Men hun beholdt alltid roen når det stormet og med sine gode faglige kunnskaper som rettesnor ledet på en tydelig, men mild måte. Ganske raskt, mellom utfordrende økonomioppgaver, var hun rundt på alle tjenestesteder og fikk verdifull innsikt i sin nye bydel.

For oss som hadde den politiske lederrollen, ble det et tett og godt samarbeid og personlige samtaler om familie, hennes feriested i Altea og livet generelt. Det var alltid en varm tone, smil og oppmuntrende kommentarer og samspillet med oss i den politiske ledelsen var åpen og tillitsbasert. Vi visste at hun alltid la til grunn det beste for bydelen og dens innbyggere. Etter arbeidskrevende år gikk hun høsten 2021 tilbake til stilling i Oslo Rådhus. Hun gjorde der en betydelig innsats for hele Oslo gjennom kyndig lederskap av pandemihåndteringen, i tillegg til sitt engasjement for Barnekreftforeningen.

Våre varme tanker går til livsledsager Dagfinn, hennes døtre og øvrige familie.

Vi lyser fred over Elisabeths minne.

Lars Asbjørn Hanssen, Terje Bjøro og Yngvar A. Husebye,

på vegne av forrige og nåværende bydelsutvalg i Vestre Aker

Les også

«Hun tenkte store tanker også for de minste menneskene»