Året kommer til å bli utfordrende på mange måter. Ikke bare for husholdningene, men også for AS Norge.

Utfordringene verden nå står overfor er ganske annerledes enn det familien Covid kunne by på med helseutfordringer, nedstenging og isolasjon. Tørke, oversvømmelser og krig kommer til å prege forutsetning for å kunne produsere nok mat til en stadig voksende befolkning. Nylig passerte vi åtte milliarder mennesker på Jorden.

I dette perspektivet skal vi være glade for at vi kan legge veien innom butikkene og kjøpe det aller, aller viktigste vi mennesker trenger – nemlig mat! Og det er nok i hyllene. Men vi må regne med at vi må betale stadig mer for det hver og en av oss trenger daglig. Mat er noe det kan bli knapphet på i verden. Å leve på luft og kjærlighet går bra en stund, men det er ikke bærekraftig.

Derfor må myndighetene legge til rette for at vi kan produsere menneskets dyrebare drivstoff – mat. Vi må i alle fall slutte med å bygge ned den lille andelen av vårt land, som kalles dyrket mark. Det er inklusivt innmarksbeite. Det er kun tre prosent av de 385.180 kvadratkilometrene Norge består av, hvor vi kan dyrke.

Det bor i underkant av 14 mennesker per kvadratkilometer i landet vårt. Retter vi blikket til Kina og India, ser vi at det snakk om å fø uhorvelig mange mennesker. Vi snakker om rundt 2,8 milliarder mennesker bare i de to landene.

Nordmenn er heldige som kan hente en god del mat opp fra havet. Vi kommer til å måtte spise flere ting vi i dag ikke kan tenke oss, men dyktige kokker er allerede i gang med å eksperimentere hvordan nye matvarer kan gjøres om til delikatesser.

I april i fjor holdt marinbiolog Terje Franklin-Alming foredrag på Ullern kultursenter om at havet er et ubrukt matfat vi har rett utenfor stuedøra. Han sa at vi må bli kreative og tenke nytt om hva mat er. Dyr og planter under vann kan gi oss både vitaminer og mineraler vi trenger.

– Det er en masse uutforsket i havet, sa Franklin-Alming i et intervju med Akersposten 16. april i fjor og la til. – Her ligger det mange muligheter til å skaffe mat til en raskt økende befolkning. Fisk er én ting, men det er en masse annet spiselig der i tillegg, som tang og tare, kråkeboller og snegler. Vi må bare lære oss hvordan vi kan brødfø oss i langt større grad fra havet.

Mat trenger vi, uansett om det er fra land eller sjø, for vi kan ikke leve av frisk luft og vakker natur alene.