(Avisa Oslo)

– Ja.

Det svarte den 37 år gamle mannen da dommer Fredrik Rieber-Mohn spurte han om han erkjente å ha drept sin egen far, den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70).

Tirsdag morgen startet den seks dager lange rettssaken mot 37-åringen i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm. Her må han svare på anklager om drap og drapsforsøk etter en hendelse i farens hjem på Røa, vest i Oslo, 12. april i fjor.

37-åringen møtte i retten i svart dress og skjorte. Han er for tiden innlagt på psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.

I tiltalen er det gjengitt hvordan han løsnet to skudd mot faren med en semiautomatisk Glock 38-pistol. Begge skuddene traff Tor Kjærvik i hodet. Den 70-årige profilerte straffesaksadvokaten døde av skadene etter kort tid.

Videre forsøkte 37-åringen å drepe farens samboer Merete Bertheussen ved at han avfyrte minst åtte skudd mot henne med pistolen. Bertheussen klarte imidlertid å flykte fra boligen og kom fysisk uskadd fra hendelsen.

Før skuddene falt, hadde sønnen ringt Kjærvik og avtalt at han skulle komme innom en tur på besøk.

Uklart om tilregnelighet

I retten erkjente også 37-åringen å ha begått drapsforsøket på Bertheussen.

Han ringte selv politiet og ba om å bli hentet ved Njårdhallen, om lag ti minutters kjøring fra åstedet, har TV 2 tidligere omtalt.

Som Avisa Oslo omtalte i forrige uke, er det uklart om sønnen kan straffes. I tiltalen har statsadvokat Sturla Henriksbø tatt forbehold om påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. Bakgrunnen er at sakkyndige har konkludert med at 37-åringen er paranoid schizofren og dermed strafferettslig utilregnelig.

Samtidig har påtalemyndigheten vært åpne om at de også kan ende med påstand om straff.

«Påtalemyndigheten vil foreta en endelig vurdering av tilregnelighetsspørsmålet på bakgrunn av den samlede bevisførselen for retten, og det tas forbehold om å påstå idømmelse av fengselsstraff dersom det etter bevisførselen legges til grunn at tiltalte var tilregnelig på handlingstiden», heter det i tiltalen.

– Dette er ikke et enkelt spørsmål for påtalemyndigheten. Det vil det nok heller ikke være for retten, sa statsadvokat Sturla Henriksbø, aktor i saken, til Avisa Oslo i forrige uke.

Det gjentok han da han holdt sitt innledningsforedrag i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag morgen.

– Det er ikke en helt enkel vurdering. Det har med å gjøre at tiltalte har hatt andre psykiske plager som ikke vil kvalifisere til utilregnelighet, sa Henriksbø i retten.

Noen uker etter drapet på faren fikk sønnen det som er beskrevet som et psykisk sammenbrudd mens han satt i varetekt.

– Det er ingen tvil om at han på det tidspunktet hadde en psykose. Han har senere gått på antipsykotisk og vært innlagt på psykiatrisk institusjon. Spørsmålet er da om dette var en sykdom som allerede eksisterte på handlingstidspunktet da han begikk drapet, fortsatte statsadvokaten.

Ukjent med konflikt

Det er retten som tar endelig stilling til spørsmålet om 37-åringen kan straffes eller ikke. Mye av bevisførselen i rettssaken er knyttet til nettopp dette temaet, som har også vært tilbakevendende gjennom hele etterforskningen.

I forbindelse med tidligere varetektsfengslinger av tiltalte, har politiet opplyst at de har vurdert det som «sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern». Altså at de mener at han er utilregnelig.

De har også fått støtte for sitt synspunkt i Oslo tingrett:

«Sett hen til de opplysninger som fremgår [ ...], er retten enig i at det er sannsynlighetsovervekt for dette på nåværende tidspunkt», heter det i en fengslingskjennelse fra juni i fjor.

I en fengslingskjennelse fra mai i fjor kom tingretten til at det likevel «er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket».

I politiavhør har 37-åringen forklart at han og faren har hatt en mangeårig konflikt. Det er imidlertid helt ukjent for andre familiemedlemmer, har blant annet lokalavisen Varingen tidligere omtalt.

Kan miste arven

Siden drapet skjedde i Oslo, skulle saken i utgangspunktet gå for Oslo tingrett. Den ble imidlertid flyttet til Lillestrøm etter ønske fra 37-åringens forsvarer John Christian Elden, som uttrykte bekymring for domstolens habilitet. Bakgrunnen er at Tor Kjærvik i en årrekke var fast forsvarer i Oslo tingrett.

I tiltalen har påtalemyndigheten varslet påstand om inndragning av en rekke våpen og andre gjenstander:

  • Glock 38-pistolen som ble brukt i drapet og drapsforsøket.
  • To andre pistoler, en Beretta kaliber 22 og en Walter PPQ kaliber 45.
  • Flere pistolmagasiner og magasintasker.
  • 17 ulike kniver, blant annet jaktkniver og kastekniver.
  • To sverd.

Det kan også bli aktuelt å legge ned påstand om at 37-åringen fradømmes retten til å arve faren. Som Nettavisen omtalte i helgen, har Kjærvik inkludert både sønnen og samboeren i testamentet sitt.

I tillegg til drap og drapsforsøk er mannen også tiltalt for kroppskrenkelse etter en episode i Oslo fengsel 23. april i fjor. Da skal han ha hogd etter en annen mann med kniv, slik at han skal ha truffet mannen i armen da han forsøkte å avverge angrepet.